Stockholmscenterns distriktsstämma, del 3 – kärnfrågan

Jag vadar vidare i min egen motionsflod till Stockholmscenterns distriktsstämma förra helgen, och kommer nu till den ryktbara (nåja) motionen som hade med kärnkraft att göra. Jag ger er:

Mer klimatanpassad energibeskattning

På kärnkraftverk ligger i dag en effektskatt. Skattens storlek är bara löst kopplad till hur mycket el ett kärnkraftverk genererar. I stället är den baserad på hur stor mängd värme kraftverket i princip kan generera. Pengarna skatten drar in till staten – årligen cirka fyra miljarder kronor – är inte öronmärkta till något som har med kärnkraft att göra, utan det är bara en skatt på kärnkraft för att det är just kärnkraft.

Centerpartiet har länge haft ett spänt förhållande till kärnkraften, men har man slutligen bestämt sig för att tillåta den bör man vara konsekvent. Om ett speciellt energislag ska straffbeskattas ska det finnas särskilda och sakliga skäl därtill. Med växthuseffekten som ett dominerande miljöhot framstår det som ogenomtänkt att straffbeskatta en betydande energikälla som, under svenska förhållanden och per kWh, över livscykeln har ett växthusgasavtryck en tredjedel så stort som vindkraft (siffror från Vattenfalls livscykelanalyser). Är det säkerheten som oroar bör detta hanteras regulatoriskt. Att försöka öka säkerheten genom att skära i de ekonomiska marginalerna kan inte med den bästa vilja i världen ses som annat än en långsökt metod.

Många politiker har sina egna favoritkraftslag, motionsförfattaren ej undantagen. Andan i den energiöverenskommelse som Centerpartiet varit med om att ta fram är dock att det inte är politikers hjärtan som ska avgöra hur el produceras. Menar man allvar med det bör osakliga straffskatter på enskilda energislag tas bort. Fyra miljarder är förvisso mer än växelpengar. Vill man behålla det skatteuttaget på energisektorn bör det dock omfördelas så att det drabbar i proportion mot utsläpp av växthusgaser.

Jag yrkar:
Att – den särskilda effektskatten på kärnkraft tas bort.
Att – om det totala skatteuttaget på energisektorn ska hållas konstant, motsvarande skattetryck i stället baseras på utsläpp av växthusgaser.
Att – motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma 2013.

Distriktsstyrelsens svar står visserligen i filen jag länkade till i första distriktsstämmeinlägget, men jag lägger ändå in det här:

Motionären anser att effektskatten på kärnkraft är en straffbeskattning utan tydlig koppling till miljöpåverkan och att den bör tas bort sedan regeringens energipolitik inte längre är inriktad på avveckling av kärnkraft. Han argumenterar även för att de miljörisker som är förknippade med säkerheten bör hanteras regulatoriskt.

Distriktsstyrelsen är av uppfattningen att energisystemet bör vara marknadsstyrt inom de ramar som leder till en långsiktigt ekologiskt hållbar energiförsörjning. Precis som motionären anser vi att politiker idealt sett inte ska värdera olika energikällors kvaliteter utan genom skatter och regler prisa in miljökostnaden i energipriset. Denna strategi är dock inte omedelbart tillgänglig eftersom en tillräckligt hög koldioxidskatt inte kan införas i ett enskilt, konkurrensutsatt land samt eftersom vissa miljöproblem är svåra att kostnadsberäkna.

Distriktsstyrelsen stödjer också huvuddragen i regeringens energiöverenskommelse från 2009 med dess tyngdpunkt på att skapa incitament för utbyggnad av förnyelsebar energi, samt dess förlängning av ”kärnkraftsparentesen”. Vi delar
uppfattningen att klimatfrågan är det mest akuta hotet mot en hållbar energipolitik. Men på sikt anser vi att all energiproduktion bör komma från de mest hållbara energikällorna.

Kärnkraften har miljöproblem kopplat till brytningen samt riskerna för driftsolyckor och under det långa förvaret av kärnavfall. Därtill finns en diffus internationell risk för att en ökad legitimitet för kärnkraft som energikälla eller en ökad tillgång av kärnavfall kan underlätta framställning av atomvapen.

Uppbyggnaden av svensk kärnkraft har varit en del av aktiva planekonomiska insatser där staten investerat tungt i forskning och fysiska investeringar, samt lyft kostnaderna för kärnkraftens riskhantering. Energiöverenskommelsens förslag att kärnkraften i framtiden helt ska bära sina försäkringskostnader har ännu inte realiserats fullt ut. Även om distriktsstyrelsen är benägen att stödja principerna som motionären grundar sina förslag på anser vi att kärnkraften inte är hållbar och därför är en långsiktigt oönskad energikälla, som dessutom har subventionerats direkt och indirekt under lång tid. Om en avskaffad effektskatt ska övervägas bör det föregås av en noggrann analys av tidigare subventioner samt av ett mer heltäckande krav på att kärnkraften ska bära de fulla kostnaderna för fullt försäkringsskydd och långsiktigt slutförvar.

Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen för Centerpartiet Stockholm stämman besluta:
Att – avslå motionen.
Att – vidaresända motionen jämte yttranden till Centerpartiets riksstämma.

Jag hade förberett ett talarstolsvar som jag drog. Man hade en minut på sig, så det fanns inte tid till några djuplodande resonemang. Såhär ungefär sade jag, kursiverat:

Distriktsstyrelsens argumentation för att behålla effektskatten har nästan inget med effektskatten att göra. Världens ljusskygga kommer inte avsluta sina kärnvapenprogram för att Sverige lägger en skatt på sina kraftverk. Försäkringsfrågan är inte relevant eftersom effektskatten ändå inte fonderas för något sådant; den är dessutom skev eftersom samma krav inte ställs på annan väl så farlig verksamhet. Oroar man sig över andra energislags konkurrenskraft vill jag påminna om att vi redan har elcertifikat till det. Och kärnkraften är knappast ensam om att ha byggts upp med statliga medel.
I slutändan kokar det ned till att eftersom vi inte gillar kärnkraft vill vi ge den tusen nålstick. Detta i samma andetag som man säger sig ställa upp på att politikers hjärtan inte ska avgöra sådana frågor. Det går inte ihop. Jag ser ett emotionellt försvar av effektskatten, men energifrågan är för viktig för att behandlas så. Jag ser inga sakliga skäl till effektskatten och menar att den bör avskaffas, eller omvandlas för att hantera våra verkliga problem, växthusgaserna.

Jag såg inte min motion som en motion för eller emot kärnkraft, men är egentligen inte förvånad över att det var den vinkeln styrelsen valde. Centern har ju, som jag skrev, ett spänt förhållande till kärnkraft. Jag tyckte att det var en skattefråga, men den hamnade i kategorin för miljö och hållbarhet.
Givetvis gick den inte igenom. Det förstod jag redan när jag skrev den. Vad som förvånade mig var att presidiet vid acklamationen fick be folk att rösta igen så att det skulle höras vilken sida som vann; jag hade hart när förväntat mig att vara ensam ja-röstare.

Jag skulle gärna ta en ordentlig kärnkraftsdebatt i Centern. De argument mot kärnkraften jag hört hittills i sammanhanget grundar sig inte i en saklig avvägning av risker och alternativkostnader i människoliv, utan låter mer som emotionella resonemang. Jag har tidigare skrivit om skev riskvärdering av kärnkraft. Men det var alltså inte ambitionen denna gång. I den här motionen ville jag åt en skatt som jag inte såg några sakliga skäl till; som ingen trovärdigt förklarat vilket problem den ska lösa.

Om jag tänker fel i mitt resonemang i motionen eller mitt senare försvar, eller har fått fakta om bakfoten, påpeka gärna det. Eftersom saklig argumentation är hela min poäng vore det dumt om jag inte argumenterar sakligt.

Jag har inte bestämt mig för om effektskatten är en fråga jag ska fortsätta driva. Jag tror fortfarande att jag har rätt och att distriktsstämman hade fel, men det blir alltid en fråga om hur mycket energi(!) man kan lägga på varje enskild fråga.

Annons

Etiketter: , , ,

5 svar to “Stockholmscenterns distriktsstämma, del 3 – kärnfrågan”

 1. jeppen Says:

  Väldigt intressant. Jag är libertarian och har lockats en del av centerpartiets (numera officiellt avrättade) flört med libertarianismen. I förra valet så letade jag efter en kärnkraftsvänlig centerpartist att rösta på på östgöta-listan. Jag mailade distriktskansliet och de tio toppnamnen, men fick inget napp. Så till slut blev det ett annat parti.

  Jag tror centern behöver en större nisch än företagande landsbygdsbor – frågan är mest vilken. Nu har ni ju valt bort den libertarianska nischen, och det är nog lika bra, eftersom libertarianerna oftast är logiskt, tekniskt, matematiskt naturvetenskapligt lagda. Denna grupp är förstås också helt överväldigande pro-kärnkraft, och ni kan inte attrahera dem eftersom ni inte på allvar gjort upp med kärnkraftsmotståndet. Taskig sits. Bra att du försöker ta er ur den – synd att du kommer fortsätta misslyckas.

  Gilla

 2. horvendile Says:

  Jag tror att man, eller snarare jag, får se det med ett stort fartyg i åtanke. Det tar tid att byta kurs. Jag och partiet håller uppenbarligen inte med varandra i alla frågor, men ett sådant parti kommer aldrig finnas. Inte ett sådant riksdagsparti i alla fall. Jag valde ändå att gå med i C eftersom de verkade ligga närmast och dessutom ha en relativt öppen atmosfär. Jag hade nog inte kunnat gå med om man hängt fast vid sitt mest religiösa kärnkraftsmotstånd, och man ska inte glömma det; för inte länge sedan var motståndet mot kärnkraft en grundbult i den centerpartistiska saken. När man nu motvilligt – NB motvilligt – accepterar kärnkraftens fortsatta existens är det ett rejält framsteg. Att göra en rationell avvägning mellan kärnkraft och dess reella alternativ hade varit, ja, rationellt, och då hade man inte släpat benen efter sig så här. Att släpa benen efter sig är å sin sida mänskligt, när man just under galgen bytt fot.

  Vad jag lite svamligt är ute efter är att jag får ha en långsiktig syn på Centern och kärnkraften. Du har alldeles säkert rätt i att om jag tar kärnkraftens sak kommer jag åka på mycket däng – i närtid. Jag får hoppas på att långsiktig och saklig argumentation på sikt kan övertyga. Det finns ingen garanti för det, men när allt kommer kring är ju det vad partipolitik handlar om. Och bloggande, i förekommande fall.

  En annan men besläktad fråga är att även om man är övertygad om de tekniska fördelarna med kärnkraft återstår kostnadsfrågan. Jag har i månader tänkt skriva ett inlägg om det. Vi får se om jag samlar ihop mig någon gång.

  Gilla

  • jeppen Says:

   Tack för svar. I min värld så är kärnkraftens kostnader något man väljer, och i väst väljer vi att göra dem ganska höga numera. Det är också ett stort skepp att vända. Det är grundpelare i medialogiken man har att kämpa mot.

   Visst kan centern svänga om helt i kärnkraftsfrågan på sikt, men jag tänker på dess överlevnad på medellång sikt. Nu har Lööf slagit fast, med buller och bång, att ni ska vara ett av fyra-fem socialliberala partier i riksdagen, och att inte heller ni ska tro på något eller ens göra några ställningstaganden som sticker ut.

   Ni slåss alltså med de flesta andra partier om att locka särskilda grupper bland de ideologi-lösa. Folkpartiet har offentliga tjänstemän, moderaterna har privata tjänstemän och alla de arbetare som vill ha ekonomisk trovärdighet, sossarna har de som är uppfostrade att ha ”hjärtat till vänster” utan att direkt vara så korkade att de röstar på vänsterpartiet. Ni har landbygdsfolket. Jag tror det är för tunt – en för dålig nisch. Stureplanscentern verkade vilja knipa äkt-liberalerna, vilka inga andra lagt beslag på, märkligt nog. Det var en utmaning iochmed kärnkraftsmotståndet och nu är dörren hursomhelst stängd. Detta kan också svänga, förstås, men jag ser inte riktigt hur.

   Ni har er bondehistoria (och de förutfattade meningar det ger bland väljarna), era aktiva medlemmar (landsbygdsfolk) och ert knäppa namn. Allt det talar emot en fullbordad nyorientering och en överlevnad. Det som talar för en överlevnad är kanske att ert parti har enormt med stålar. Om ett par partier trillar ur så kanske ni kan övervintra?

   Gilla

 3. horvendile Says:

  Jag svarar här, indenteringen brukar stjälpa mer än hjälpa efter några svar tycker jag.
  Visst, att Centern har opinionsproblem är det nog ingen som förnekar. (Jag har varit medlem ett år men det känns fortfarande konstigt att tänka ”vi”.) Och något rent libertarianskt parti är det inte. Men jag kan ändå passa på att framhålla att på distriktsstämman antogs utan något större motstånd en motion om att avskaffa värnskatten och på lite sikt även statliga inkomstskatten. En annan motion handlade om att ersätta källskatten med att var och en gör sina egna inbetalningar; den gick förvisso inte igenom, men det var nog inte så himla långt ifrån. Något som gick igenom utan påtagligt motstånd var att vi borde ha en ordentlig skattereform med sikte på ett enklare system. En motion om att ytterligare differentiera momssatser på mat för att styra konsumtionen i nyttigare riktning avslogs bland annat med argumentet att staten inte ska styra så.

  Vad jag är ute efter är att även om Centern inte är det ideala liberala partiet finns det mycket som jag tycker är i rätt riktning. Sedan är det väl så att C i Stockholm är betydligt liberalare än C i landet i stort.
  Riktningen över lag på senare tid har dock varit distinkt i liberal riktning. Minns bara C under Olof Johansson, där skillnaden mot S var… ja, vad var egentligen skillnaden? Med den fonden finns anledning till tillförsikt, tycker jag, i alla fall om den fåra Stockholmscentern företräder får fortsätta att öka i inflytande.

  Men någon garanti att det också leder till opinionsuppsving finns knappast. Och det beror så klart på vad man jämför med. Jämför man med Centern anno 1995 finns många skäl att glädjas. Jämför man med vad ett mer renodlat liberalt parti skulle tycka finns många öppningar för berättigade klagomål.

  Det blir nog inte mycket mer punchline än så i det här svaret!

  Gilla

 4. Kärnkraft, del 2: Ekonomi | Ape reft of his tail Says:

  […] inte miljö och den fonderas inte till något i sammanhanget relevant. (Jag hänvisar här till min motion i frågan.) Dels har vi elcertifikaten, som jag hävdar är välmenande men missar målet. Jag skrev om det […]

  Gilla

Kommentarer är stängda.


%d bloggare gillar detta: