Feministiskt Initiativ: Just Read The Instructions

Jag har, inte som en av de första men långtifrån en av de sista, läst Feministiskt initiativs partiprogram, det som antogs 2013 och ligger på deras hemsida. Det är långt. Även om det var ett tag sedan nu har jag läst flera andra partiprogram, och jag törs säga att det här är ett av de längre.
Jag läste det för att F! verkar ha medvind nu, och för att några andra, exempelvis @cardiaca och @RebeccaWUvell på Twitter, hade läst det och dragit i knaslarmet. Nå, här är min vinkel på det.
Närmare bestämt är det vinkeln för den som har en någorlunda liberal grundsyn men funderar på om F! kanske ändå kunde vara något eftersom jämställdhet är viktigt. (Ledtråd: svaret kommer bli nej.)
Eller okej. Egentligen är vinkeln att man tycker som jag. Men det sammanfaller ofta med vad liberaler tycker.

I den här genomgången koncentrerar jag mig på det jag tycker är mest galet i programmet. Jag har invändningar och förbehåll mot saker på snart sagt varje sida i programmet, men ska jag gå igenom allt sådant blir mitt inlägg längre än själva programmet. Det vill ingen. Det är ändå ett mycket långt inlägg.
Innan jag plockar fram sågen ska jag säga att det finns en del bra i programmet. Att ha ökad jämlikhet som grundansats är det givetvis inget fel på, och även om jag tycker att de ofta hamnar fel i sina lösningar hamnar de också ibland rätt. Detta väger dock inte upp de många djupt problematiska inslagen som, vill jag mena, dominerar programmet.

Det viktigaste först: kulturen

Eller förresten. Jag börjar med vad som mest är en festlig observation. Har det någonsin funnits ett kulturarbetarparti så är det F!. Inget annat partiprogram lär med en sådan frenesi framhålla kulturarbetarens samhällsbärande ställning. Redan första avsnittet, Välfärd som verktyg, meddelar att en feministisk syn på välfärd förutsätter
Att kultur och kulturarbetare uppfattas som oundgängliga i samhällssamtalet.
Där hör ni. Försök inte föra ett samhällssamtal utan att ha en kulturarbetare med, för då gills det inte. Avsnittet om kulturpolitik inleds blygsamt med
I ett välfärdssamhälle befinner sig kulturen i politikens centrum eftersom kultur är en självklar och oundgänglig del av det mänskliga livet. Att forma en politik för kulturen är således att forma en politik för livet självt i all dess komplexitet och mångfald.
Med de anspråken faller det sig väl naturligt att det framhålls som viktigt att kulturarbetare ska få en massa statliga pengar så att de kan försörja sig, utan några särskilda krav på motprestation (så tolkar jag principen om ”armlängds avstånd”, s 44). Ja, förutom förstås att all statligt finansierad kultur ska detaljstyras i fråga om genusinnehåll. Mer om detta senare.
Obs: ”genus” används i detta inlägg slarvigt som kortform för programmets ”könsmakts-, hbtq-, funktionalitets- och antirasistiska perspektiv” för att spara plats.
Skatter är inte något F! funderat mycket över (mer om även detta senare), men en sak har man i alla fall kommit fram till: kulturarbetare bör ha skattefria inkomster upp till 100 kkr. Antagligen för att de är så mycket viktigare än alla andra yrkeskategorier.
Så är du kulturarbetare som inte känner dig tillräckligt oundgänglig och vill ha mer deg, ja då är F! partiet för dig!

Nu till den egentliga granskningen.

Allt överallt

Jag upprepar att ett genusperspektiv enligt kortformen ovan inte är något dåligt i sig. Tvärtom är det ofta bra och välbehövligt. Även det goda kan dock gå till överdrift. Efter att ha läst programmet är det inte uppenbart att det finns något enda hörn av samhället som inte ska utbildas av högskoleutbildade genusvetare. Undertecknad ska till exempel inte (punkt O21) få sitta och med representanter från andra länder diskutera underhållslösningar för optroniska instrument utan att först få en duvning i genuskunskap och patriarkala strukturer.
Det är förstås inget dåligt med att kunna lite om sådant, och som arbetsmarknadsprogram för genusvetare torde det vara oöverträffat. Men var är känslan för proportioner? Vad kommer det kosta att utbilda precis alla i detta? Eller att
Fi ska verka för att alla kommuner särredovisar hur de arbetat med formuleringarna om jämställdhet i förskolans läroplan.
Man ska alltså redovisa inte bara formuleringarna, utan också hur man arbetat med dem? Denna anda genomsyrar hela programmet. Vi ser en rejäl ökning av byråkrati och formalia som ska åläggas alla upptänkliga verksamheter, utan någon tanke på vad som kan vara proportionerligt.

Kvoteringar

Åtminstone följande sammanslutningar ska kvoteras avseende kön och/eller annan aspekt, som funktionshinder:
börsnoterade styrelser, ledande befattningar vid statligt finansierade kulturinstitutioner, vilka personer en arbetsgivare får anställa (!!! – punkt M13 (edit: dock, se Lisa Wibergs kommentar och min svarskommentar nedan)), förtroendeposter i internationella organisationer, alla poster på alla nivåer i högskolevärlden, de sektorer som utvecklar vår infrastruktur (woah), alla grupper som förbereder och som tar samhällsbyggande beslut, alla (ja alla) befattningar inom fredsbevarande, fredsframtvingande och fredsuppbyggande uppdrag; EU-kommissionen, EU-parlamentet med flera.
Rimligen: om en organisation själv beslutar att man ska tillämpa varannan damernas och var tionde funktionshindrades så är det upp till den organisationen. Men när man börjar tala om att arbetsgivare ska vara tvungna att rekrytera en viss kvot ur vissa befolkningsgrupper, då har man lämnat det rimliga för rätt länge sedan.

Det allseende ögat

Inget hörn av samhället ska kunna undandra sig genuskontroll – verkligen inget. F! närmar sig i vissa stycken faktiskt det totalitära. Totalitärt är ett starkt ord. Överdrift? Låt oss se på några exempel:

 • Punkt I30. Fi ska verka för att föreningar ska genusgranskas. Det är inte försvarbart att bedriva föreningsverksamhet som snedfördelar sina resurser i relation till könen.
  Om någon vill ha en mansgrisförening så är det rätt unket. Men att staten ska granska civilsamhällets föreningar för att kontrollera att de följer statens påbud om jämlikhet, det är inte okej.
 • Punkt O42 lanserar individuella kvoter för utsläpp av växthusgaser. Wow. Tänk vilken kontrollapparat. All din konsumtion, allt ditt resande, ditt boende – allt måste kontrolleras och godkännas av staten.
 • Och så har vi den famösa Q42 som det skrivits om en del redan, där
  ett program skapas för att (…) omskola män så att de ändrar sitt konsumtions- och transportmönster.
  Pro tip. Om ditt sällskap till väsentliga delar består av exkommunister, använd inte ordet ”omskola”. Det har så trist klang.
 • I punkt C28-29 ska staten värdera arbetsmarknadens olika yrken – ja, en nationell arbetsvärdering kallas det – för att sedan fastslå vilka löner folk ska ha hädanefter. Varför inte bara säga att man vill ha planekonomi? Brukar inte ”de vill ha det som i Sovjet” vara en retorisk överdrift?

Så nej. Nej, det är inte en överdrift. En röst på F! är ett tydligt steg mot ett mer totalitärt samhälle. Det blir inte okej för att staten kallar sig feministisk.

Grupptänkande

Det är inte i sig fel att göra samhällsanalyser på gruppnivå, för att till exempel se diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden. Vad som däremot är fel är att anta att alla lösningar också måste vara gruppbaserade. Ta till exempel omskolningsprogrammet ovan. F! har identifierat att män i snitt konsumerar och transporterar sig på ett F! mindre behagligt sätt än kvinnor i snitt. Om man nu tvunget ska ha ett omskolningsprogram vore det väl rimligt att rikta det till de individer som beter sig misshagligt. Men nej, i stället väljer F! ut hela gruppen män, oavsett hur enskilda individer beter sig. Kvinnor som inte uppfyller F!:s transportnorm verkar däremot klara sig, räddade av sin grupptillhörighet.
Det där går igen. Om internationellt alliansbyggande sägs
Att ha en jämlik representation av könen på alla nivåer inom beslutsfattandet är en förutsättning för ett demokratiskt arbete för mänskliga rättigheter.
Med andra ord, grupper som inte är jämnt könsfördelade är intrinsikt oförmögna att fatta bra beslut. Det är tydligen inte mäns bristande genusutbildning som är grundproblemet, utan problemet är att män är män. Konstruktivt?

Blandad sallad

Läsningen går nu över till saker som inte nödvändigtvis är stenhårt kopplade till den feministiska saken (även om F! menar att allt är det) men som jag tycker är dåliga. Jag upprepar: bara ett axplock. Och i ingen särskild inbördes ordning. Och utan några särskilt ingående motiveringar.
Ge inte upp än! Jag sparar det stora till sist.

 • Redan i ett av programmets första stycken, under Välfärd som verktyg, skrivs:
  Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall (min fetning).
  Alla liberaler som hoppats på att F! inte passar in på höger-vänster-skalan kan sluta hoppas. Här är det inte lika lön för lika arbete, utan mer lika lön rätt och slätt.
 • Man uppehåller sig, berättigat i sig, vid att kvinnor i snitt och på vissa sätt har en sämre arbetsmarknad än män. (Här får F! alldeles gratis ett uppslag från mig till en viktig förklaring: kvinnor jobbar traditionellt för arbetsgivare som har monopol.) Men inte med ett ord berörs att det är övervägande män som dör på jobbet. Är inte det också ett uttryck för taskig könskultur? Enögt att inte ens nämna.
 • F! uttalar sig flera gånger negativt om frihandel, och vill kraftigt begränsa tjänsters fria rörlighet i EU. Traditionell vänsterprotektionism alltså.
 • Män får ofta högre pension än kvinnor, eftersom de jobbat mer och tjänat mer. Detta vill F! korrigera genom att… ändra pensionssystemet så att det gynnar att inte jobba. Vad tror de att det skapar för incitament för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden?
 • Rätt till heltid.
 • Under utredningstiden för anmälda vålds- eller sexualbrott mot barn ska den misstänkte inte ha någon umgängesrätt med barnet.
  Ser de verkligen inget problematiskt med en sådan regel? Jag vet inte hur det funkar i dag och ärligt talat kan jag inte säga precis hur det borde funka. Men det där gör det väldigt lätt för den ena föräldern att stänga av den andra föräldern från barnet under lång tid utan något mer substantiellt än en anklagelse.
 • Köttfria måndagar i förskolan. Nej, alla måste inte äta kött alla dagar. Men att från staten detaljstyra menyn på förskolorna… nog kryper det i kroppen? De som skrev det här programmet, har de ingen känsla för vilken nivå av mikromanagement som är rimlig?
 • Max sex timmars skoldag. I grundskolan inga läxor. På gymnasiet är läxor möjligen ok, men undervisningen är fortfarande begränsad till sex timmar om dagen.
 • Kommen så här långt är nog ingen förvånad över att de inte är några valfrihetsfantaster. F! motsätter sig privat driven vård, friskolor och LOV. Att det varit en nackdel för kvinnor på arbetsmarknaden att så många jobbat för arbetsgivare som haft monopol tycks inte föresväva partiet, vilket är naturligt eftersom det är ett parti långt ute på den svenska vänsterkanten.
 • F! kolporterar den seglivade myten att medicinsk forskning förutsätter att patienten är man.
 • F! vill kasta pengar på alternativmedicin. Man tycks inte fundera på varför alternativmedicin är alternativ, och inte rätt och slätt medicin. Här förklarar jag varför det generellt är en dålig idé.
 • War on Drugs är man stora beundrare av (punkt E53).
 • F! vill på EU-nivå driva rätt till fri abort. Det är inte så smart. Är man verkligen så säker på att den svenska linjen skulle vinna? Vad skulle hända om det kom en EU-lagstiftning för abort som är mer restriktiv än den svenska?
 • F! motsätter sig alla former av surrogatmödraskap, även altruistiska sådana.
 • Ungefär: eftersom Sverige inte varit i krig på länge nu kan vi lägga ned försvaret. Mäns våld i nära relationer är ett större problem.
  Det är ju intellektuellt haveri. Ska vi skippa hemförsäkringen eftersom det för närvarande är ett större problem att taket behöver läggas om? Jag räknar med att blogga mer om försvarspolitik i någorlunda närtid.
 • Fredsbevarande operationer är bara okej om de har FN-mandat. Var Natos ingripande i forna Jugoslavien sålunda fel?
 • Se till att gifta dig inom din klass, motsvarande.
  Relationer mellan människor med skillnader i makt, resurser och livsvillkor behöver inte alltid vara problematiska och innebära konsumtion och förtryck, utan kan bygga på kärlek och respekt, min fetning.
  Vad F! anser är det normala i dessa fall framgår tydligt.
 • Att de vill förbjuda reklam för strippklubbar – något jag är emot eftersom man bör vara mycket restriktiv med förbud mot vad man får säga, skriva och avbilda – förefaller överflödigt eftersom man både vill förbjuda könsdiskriminerande reklam och förbjuda strippklubbar. Ska vi alltså ha en sedlighetspolis som jobbar med att censurera reklam?
  Faktum är att reklam över huvud taget lagvägen ska trängas undan till förmån för (trumvirvel) kultur.
 • I samma anda: det ska lagstiftas mot spridning av pornografi.
 • F! vill, utan att ordentligt förklara varför, snabbavveckla kärnkraften. På ett påtagligt intellektuellt ohederligt sätt impliceras att kärnkraften är skyldig till den globala uppvärmningen.
 • Lag- och skattevägen ska ekologisk odling framtvingas, och GMO förbjudas, det senare med en del rent felaktiga sakargument. Denna åtgärd ensam gör att man faktiskt inte är i det goda laget; varför förklarar jag bland annat här och här. F! tror verkligen att ekologisk småskalig odling och nationellt självförsörjande är nyckeln till matsäkerhet för alla. Det är, kan vi väl säga, i strid med beprövad erfarenhet.
 • Billiga studentbostäder? Glöm det. Exakt alla bostäder måste vara handikappanpassade.
 • Eftersom funktionshinder inte är ett individuellt problem utan uppstår i mötet med samhället ska vi inte ha några särskolor.
 • Punkt N11: Fi ska verka för att ingen ska kunna dömas till utvisning.
  Ingen? Verkligen? Är brott i Sverige asylskäl, eller vad?
 • En smula märklig är denna passage:
  Då kvinnors intressen och behov varken är givna eller enhetliga, utan alltid beroende av specifika sammanhang, menar vi att lokala organisationer ska vara de som avgör dagordningen och formulerar problemen. Vi ska inte påtvinga någon ett visst arbetssätt eller sträva efter att sprida en nordeuropeisk feministisk analys.
  Men den kanske kan förklara varför F! misslyckades med att uttala sig negativt om den uppseglande äktenskapslagstiftningen i Irak som bland annat tillät barnäktenskap. Kulturrelativism när den är ungefär lika vacker som den brukar vara. Märkligt också för att man på andra ställen i programmet inte drar sig för att tala om för andra vilken kultur som ska gälla.
 • De är verkligen klassiskt vänsterprotektionistiska. De vill
  vända globaliseringen till något positivt.
  De hundratals och åter hundratals miljoner människor som globaliseringen lyft ur fattigdom skulle kanske uttryckt det annorlunda.
 • Förbud av flygtrafik på korta sträckor. Allt man personligen inte tycker behövs ska lagstiftas bort?
 • Punkt Q46 tycks förespråka att kvinnor ska beviljas lån på lösare boliner än män. Politiskt styrd kreditvärdering, vad skulle kunna gå fel? Kanske 2008 års finanskris har något att säga i frågan?

Jag gör halt där. Och då har jag ändå sållat hårt och svalt många kameler.

Hushållning schmushållning eller Gratis glass och ballonger till alla

Men nu. Det kommer kanske inte som en överraskning, för andra har uppmärksammat samma sak. Men nu är det dags för finalnumret.
Feministiskt Initiativ vill genomföra en rad kostsamma reformer. Vissa av dem kostar inte så mycket, andra är ofantligt dyra. Tonen sätts av
Välfärd får inte villkoras av kortsiktig ekonomisk tillväxt.
Det går inte att rada upp dem alla, så jag presenterar ett urval som jag garanterar är litet:

 • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
 • A-kassan ska vara 80% av inkomsten, möjligen utan tak, och gälla oändligt länge.
 • Avgiftsfri förskola, fritids och fritidshem.
 • Avgiftsfri kollektivtrafik.
 • Studielön, troligen avsevärt högre än dagens studiebidrag plus lån.
 • Mer personal i snart sagt all offentlig verksamhet utom kanske försvaret. Lönerna ska dessutom höjas.
 • Samtliga byggnader i Sverige utom möjligen villor ska handikappanpassas.

Det här kommer bli dyrt. Väldigt, väldigt dyrt. Så hur ska det finansieras? Det här är ett partiprogram och inte en budgetmotion, så man kan kanske inte kräva så mycket siffror, men väl en rejäl diskussion om hur man tänker sig skattesystemet.
Men nej. Alltså nej. Förutom enstaka idéer som skattelättnader för kulturarbetare står inget alls om skattepolitiken. Den finns inte.

Det är så oseriöst att jag har svårt att finna återhållsamma ord för det. F! har funnits i snart tio år och aspirerar på en plats i landets lagstiftande församling. Man har ett ovanligt omfattande partiprogram. Man har stora ambitioner för att förändra samhället, och många av förändringarna är synnerligen resurskrävande. Men man har alltså inte – vilket nyligen bekräftats i intervjuer med Schyman – brytt sig om att fundera på finansieringen.
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna får ofta rättfärdigt spö för att de presenterar orealistiska ekonomiska kalkyler. Men de presenterar åtminstone kalkyler som går att kritisera. De försöker i alla fall. Feministiskt Initiativ bara skiter i det. De är på nivån ”not even wrong”.

Det är också svårartat respektlöst mot alla läkare, lärare, byggarbetare, sjuksköterskor, jurister, personliga assistenter och andra som jobbar och ser över hälften av pengarna de arbetar ihop gå till skatt. Det behöver inte vara fel med ett högt skatteuttag, men att ta för givet att man kan ta hur mycket som helst av hushållens resurser utan att orda om det är närmast föraktfullt.

Jag anser att det här, oavsett allt annat, diskvalificerar dem från alla seriösa överväganden. Om man är på tidig brainstormingnivå, eller går i grundskolan, då kan det vara okej att strunta i ekonomin. Men när man kandiderar till Riksdagen, då måste man bete sig som vuxna människor. Det här är inte något som går att rösta på.

Sammanfattning

Jag sade att det här var en genomgång ur mitt perspektiv, vilket brukar stämma ganska väl med vad liberaler plägar tycka. Så, om du är ute efter ett parti lååångt till vänster, ett parti som kraftigt vill expandera statens roll både både i ekonomin och i privatlivet med omväxlande populistiska och totalitära inslag; ett parti som vill förbjuda stora delar av det privata näringslivet och detaljstyra resten, gärna hemfaller åt ovetenskapligheter och struntar i ekonomiska elementa, ja då måste F! framstå som ett drömparti. Men jag tycker fortfarande inte att du ska rösta på dem. Det förtjänar de inte.

Det kan förstås tyckas synd att man inte ska kunna rösta på ett parti som kämpar för jämställdhet. Lyckligtvis är det en illusion. Det finns en liberal feminism också. Jag har inte ambitionen att introducera den i detta redan långa inlägg, men en vinkel finns här: ”Det behövs fler borgerliga politiker som kallar sig feminister”
En liberalt grundad feminism är inte lika högljudd som en vänsterkantsfeminism, eftersom den tenderar att vara individorienterad snarare än grupporienterad. Det blir inte lika stora släggor då. Men den borde vara betydligt mer aptitlig för den som inte känner sig hemma i den nykommunistiska arkipelag där F! seglar från grynna till grynna.

Annons

Etiketter: , ,

27 svar to “Feministiskt Initiativ: Just Read The Instructions”

 1. Fredrik Says:

  Ut med feministerna.
  In med realisterna.

  Gilla

  • horvendile Says:

   Nja, det ställer jag inte riktigt upp på. Lite beroende på vad man menar. Feminism, den sort som inte körts genom tokvänsterkvarnen, håller jag för att vara något gott. Det vore synd om F! et al förstörde hela den grejen.
   Inte för att de inte gör sitt bästa med förstörandet.

   Gilla

 2. Jan Sjunnesson Says:

  Hej
  Underhållande och klartänkt. Jo det finns andra slags feminismer och könstänkande som kan diskuteras men tyvärr inte görs. Här ett urval :
  http://sjunne.com/2014/01/17/efter-fittstim/

  Mvh/JSJ

  Gilla

 3. Amelie Says:

  Har kvinnor det sämre för att de jobbar inom (f.d.) monopol? Vård, skola och omsorg har visserligen haft nästan monopol i praktiken, men det som verkligen är eller var statliga eller kommunala monopol handlar om vägar, järnvägar, lokaltrafik, el, tele, post, polis, militär etc. har väl inte varit kvinnodominerade?

  Gilla

  • horvendile Says:

   Bra poäng, med flera delsvar.
   * Infrastruktur må lyda under staten, men byggs nog mest av privata företag.
   * Det stämmer att allt du räknar upp inte varit kvinnodominerat, men inte heller i samtliga fall extremt mansdominerat.
   * Jag har många gånger hört militärer säga ”världens bästa jobb, världens sämsta arbetsgivare”. Det verkar vara ett genomgående tema: arbetsgivare som vet att personalen inte kan rösta med fötterna (så länge man vill jobba med samma sak) tenderar att ta lätt på personalpolitiken. Åt samma håll pekar att åtminstone för några år sedan var det två arbetsgivare som återkommande hamnade i botten när de anställda utvärderade: landstingen och svenska kyrkan.

   Jag vill för all del inte påstå att arbetsgivarens monopolställning är den enda förklaringen, men jag tror att det är en viktig del.

   Gilla

 4. Lisa Wiberg Says:

  Ja, du har nog inte helt fel i att de ligger längre till vänster än du och om man tänker ett vänsterperspektiv blir många av de saker du chockas över inte särskilt konstiga. Schysst att tydliggöra detta för andra liberaler/höger som inte förstått detta än.

  Angående rimlighet i budget – Du har säkert rätt i att alla dessa förslag skulle kosta rätt mycket och förmodligen orimligt mycket om de genomförs i ett svep, men är det så man brukar läsa partiprogram? Det är väl en stor skillnad på att genomföra alla punkter i sitt program i ett slag och att så konkret som möjligt tydliggöra vad man vill verka för på sikt? För att få en grunduppfattning om hur jag tror de kommer rösta i detaljfrågor som de inte tidigare tänkt på eller talat om?

  Detta var lite generella kommentarer, men det jag egentligen ville kommentera var att jag har dubbelkollat en del av dina påståenden och tycker nog att du ibland läser partiprogrammet som djävulen läser bibeln. Ger några exempel nedan tillsammans med några alternativa tolkningar på programmet där du varit föredömlig nog att referera till exakta punkter.
  Ska kanske tillägga att jag förmodligen läser dem mer välvilligt än du. Kanske för att jag är mer intresserad av genusvetenskap än liberalism.

  A13: Att kultur och kulturarbetare uppfattas som oundgängliga i samhällssamtalet.

  Du tolkar ”Att man måste ha med en kulturarbetare för att få prata om samhället”

  Jag tänker: Det skulle kunna förstås som ”när man pratar om samhället och hur det ska fungera, är det viktigt att se att kultur och kulturarbetare är en viktig faktor för ett fungerande samhälle. Det betyder inte att en person ska närvara utan att man ska ta hänsyn till en viktig komponent i samhället.

  M13: Kvotering
  Du skriver ” Åtminstone följande sammanslutningar ska kvoteras avseende kön och/eller annan aspekt, som funktionshinder:..”

  Jag kommenterar: M13 säger att arbetsgivare ska ha MÖJLIGHET att bestämma om kvotering för människor med FUNKTIONSNEDSÄTTNING.

  Detta är alltså en utökad möjlighet för företag att styra rekryteringsriktlinjer utöver bäst eller likvärdiga meriter om de anser att det skulle tillföra ett viktigt perspektiv till sitt företag. De måste dock inte om de tycker att det är oviktigt.

  Punkt I30.
  Du skriver: ”Fi ska verka för att föreningar ska genusgranskas. Det är inte försvarbart att bedriva föreningsverksamhet som snedfördelar sina resurser i relation till könen.
  Om någon vill ha en mansgrisförening så är det rätt unket. Men att staten ska granska civilsamhällets föreningar för att kontrollera att de följer statens påbud om jämlikhet, det är inte okej”

  Jag tolkar: Punkten ligger under ”sport och fritid” Det är inte helt orimligt att anta att punkten då avser idrottsföreningar. Detta utifrån perspektivet att idrottsresurser ska fördelas lika för tjejer och killar. Det gäller inte alla föreningar utan dessa har ansetts extra viktiga att granska eftersom idrott har en social och folkhälsopolitisk betydelse för barn och ungdomar samt till viss del är skattebaserat.

  C28-29
  Du skriver ”I punkt C28-29 ska staten värdera arbetsmarknadens olika yrken – ja, en nationell arbetsvärdering kallas det – för att sedan fastslå vilka löner folk ska ha hädanefter. Varför inte bara säga att man vill ha planekonomi?”

  Jag läser: De föreslår framtagning av en grund för att kunna jämföra löner i ett yrke med ett annat likvärdigt yrke. Jag gissar att även du tittar på lönestatistik för att få upp din egen lön ibland? Dvs att kunna få argumentation till löneökning för kvinnodominerade yrken baserat på jämförbar statistik (de hade kunnat skriva lönesänkning för mansdominerade likvärdiga yrken, men det var tydligen inte mansstraff som var grejen). De säger inte att de vill fastslå löner. Däremot säger de att de vill att kvinnor och män ska tjäna lika mycket för likvärdiga arbeten och att det i såfall är kvinnornas som ska öka. Men det är klart att alla kanske inte gillar detta.

  Gilla

 5. horvendile Says:

  Bra kommentar, tack! Ska försöka svara utan att göra ett helt nytt inlägg av det.
  Mycket riktigt är inlägget främst tänkt för att få liberalt sinnade personer att inse att F! är ett utpräglat vänsterparti. Jag har på Facebook sett flera som kommenterat inlägget med att de gillar samhället som utmålas i det. I någon mening kan man väl tolka det som att jag skrivit ett inlägg som någorlunda väl representerar F!:s inställning. Klart man kan rösta F! om man gillar det de står för, men det är synd om man gör det utan att veta vad man röstar på.

  Budgeten: nej, mycket riktigt ska man inte utgå från att allt ska genomföras i nästa mandatperiod. Det är nog inga partiprogram som överlever ett sådant perspektiv. Men när man än genomför förslagen kommer de kosta pengar, och jag tycker det är långt bortom okej att inte alls fundera på skattesidan.
  (Som jämförelse kan tas V:s förslag om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, som jag för några inlägg sedan granskade. De har faktiskt räknat på saken. Och tack vare att de har tagit kostnadsfrågan på någorlunda allvar går mitt omdöme från ”de är från vettet” till ”det här tycker jag inte är en bra idé”. Det kan tänkas att fler än jag resonerar så.)

  A13: Ja det är förstås en raljant tolkning av mig. Man skulle kunna hävda att hela det stycket i inlägget är raljant. Samtidigt tycker jag det är motiverat med tanke på hur absurt inriktat på just kulturarbetares väl programmet är.

  M13: Du kan ha rätt. Jag läste den formuleringen som att samhället skulle ha möjlighet att kräva kvotering, för en arbetsgivare kan givetvis kvotera redan i dag utan att det står så i en mångfaldhetsplan, så jag ser inte riktigt vad tolkningen du gör skulle tillföra. Fast det är klart, offentliga arbetsgivare kan kanske inte kvotera på det sättet. Tell you what, jag lägger in en kommentar om det i inlägget.

  I30: Ja, det är en möjlig tolkning. Samtidigt skriver de ”sina resurser”, vilket inte borde vara synonymt med statliga medel. Jag ställer upp på att statliga medel till idrottsföreningar inte utan sakliga skäl ska snedfördelas, men en sådan tolkning gör denna punkt redundant sett till de tidigare punkterna. (Som inte är invändningsfria de heller i alla delar.)

  C28-29: Alldeles riktigt, jag formligen frossar i lönestatistik när det närmar sig lönesamtal. Det tycker jag att andra också ska göra. Men jag tycker fortfarande inte att staten ska slå fast vad yrken i privat sektor är värda, eller vilka yrken i privat sektor som är att jämställa med vilka yrken i offentlig sektor. Vill man höja löner i offentlig sektor så kan man göra det utan en nationell arbetsvärdering. Jag har ingen länk redo, men är ganska säker på att Stockholm håller på med det nu för åtminstone delar av sin offentliga sektor.

  Avslutningsvis: Jag har förstås gjort egna tolkningar av texten i programmet. Det måste man göra. Det är troligt att det i många fall varit möjligt att göra mer välvilliga tolkningar. Det finns också, som jag skrev i början av inlägget, områden där jag tycker att F! har en bra politik. För mig uppväger det inte allt i programmet jag tycker sämre om, och jag tar de ”oh yeah”-ekvivalenter jag sett från F!-anhängare som läst mitt inlägg som antydan om att det inte är en ren nidskrift jag författat. Och om inlägget får vänsterinriktade att tänka ”juste, de här ska jag rösta på” och liberalt inriktade att rygga, tja, då har det väl i någon mening gjort sitt jobb.

  Gilla

 6. Lisa Wiberg Says:

  Nej det är verkligen inte en ren nidskrift du författat. Just därför tyckte jag det var relevant att peka på tolkningsvariationer.
  Tack för bra svar.

  Gilla

  • horvendile Says:

   Tack själv!

   Gilla

  • Nils Jungenäs Says:

   Är det här ingen nidskrift…?

   Nej det är det nog inte. fis hela partiprogram är å andra sidan en nidskrift av feminismen. Det skulle vara svårt att skilja fis partiprogram från elak satir om man presenterade det för en oinsatt. ”Totalitär könsapartheid” är det bäst beskrivande uttrycket jag kan komma på.

   Gilla

   • horvendile Says:

    Själv värjer jag mig för hyperboler som apartheid och, som någon sade på Facebook, ”värre än Stalin”. Det riskerar att bli lite som när Ulvskog jämförde Fp-dataintrånget med en våldtäkt.

    Gilla

    • Nils Jungenäs Says:

     Särrättigheter och ”olika inför lagen”… Är det fel att kalla det apartheid? Hur definierar du annats apartheid?

     Gilla

    • horvendile Says:

     (Det är slut på nivåer i trädet, så jag svarar här i stället för under 23:46)
     Ordet apartheid frammanar bilden av gamla Sydafrika. Jag må ha många invändningar mot F!:s politik, men det är svårt att hävda att det verkligen skulle bli Sydafrika av den. Och vips diskuterar vi inte excesserna i deras program, utan excesserna i att kalla det apartheid – och om inte jag gjorde det skulle någon annan göra det. Det främjar helt enkelt inte en god F!-debatt.

     Gilla

 7. Pontus Carlsson Says:

  Som part i en vårdnadstvist häpnar jag över förslaget angående umgänge för misstänkta. Då så, mina damer, är det så att ni är mer lämpade att ta hand om barn så tillbaka till spisen med er!

  Gilla

 8. Elin Says:

  Jag röstar på Fi:s framtidsvision: ”att människor ska vara lika mycket värda oavsett kön, hudfärg och sexuell läggning”.

  Jag röstar INTE på F! för att de ska hitta förslag på lösningar på redan kända problem. Sittande eller andra stora partier skulle sannolikt kunna hitta bra lösningar på dessa om de la manken till.

  F! kommer ha 2 viktiga funktioner i riksdagen. 1. Att finnas där och forumelera frågeställningar i varje politiskt hörn för att idenfifiera, formulera och synliggöra FLER problem som finns map på jämställdhetsfrågan. 2. Finnas där som enda parti med jämställdhetsfrågorna som högsta prio – därför se till att de problem som identifieras diskuteras och faktiskt löses.

  När vi tillslut kommit fram till vad det finns för problematik runt jämställdhet i vårt samhälle kan makthavare diskutera vilka problem som ska prioriteras, lösas och DÄREFTER kan man diskutera HUR vi ska lösa problemen – alltså lösningar. Självklart kommer F! ha förslag på lösningar, men då de knappast kommer ha egen majoritet i riksdagen så kommer andra partiers förslag vara minst lika viktiga – och jag är övertygad om att vettiga, ekonomiskt hållbara osv lösningar går att finna om det nu är så att man hittat ett problem alla är överens om att vi bör lösa.

  Att som i denna artikel dissa ett helt parti på deras förslag på lösningar utan att ens diskutera vilka problem det faktiskt handlar om.

  Gilla

  • horvendile Says:

   Jag tycker att det låter som om du ser F! som en lobbygrupp snarare än ett parti, och därför tycker att man inte behöver fästa sig så mycket vid programmet.
   Men nu är F! de facto ett parti som kandiderar till Riksdagen, och då får man finna sig i att någon tar vad de skriver att de tycker på allvar.
   Man kan inte både aspirera på parlamentarisk makt och begära frikort från att få sina åsikter granskade; man måste välja (max) en av dem. F! har valt att aspirera på makt.

   Gilla

   • Elin Ambrosiani Says:

    Inte helt långt från sanningen – någon behöver lobba för dessa frågor med så mycket makt som möljigt så det faktiskt händer något. Så att frågorna hanteras och diskuteras.

    Högern lär knappast ta i dem med tång om det absolut inte behövs – eftersom det är deras väljare som skulle förlora på ett feministiskt genombrott.

    t.o.m. vänstern har snöat in på ”vinster i välfärden”.

    Se bara vad som händer nu när de faktiskt börjar få procent i opinionsmätningarna – alla partier tvingas diskutera jämställdhetsfrågan.

    Gilla

    • horvendile Says:

     Jag delar förstås inte din analys av vare sig högerns agerande eller konsekvenserna för dess väljare, men behöver väl inte gå in på det här.

     Jag är snarast rädd för det motsatta. Jämställdhet är verkligen en viktig fråga, men jag ser en risk för att F! genom sin politiska inriktning ger hela området ett dåligt namn.
     Jag har gärna fel om det, men… ja, det återstår väl att se.

     Eller jo förresten, jag ska kommentera en del av det jag ovan sade att jag inte skulle gå in på.
     Jag är man och högerväljare. Jag räknar med att jag – och de flesta andra – skulle vinna, inte förlora, på ökad jämställdhet, och det även om man bara räknar snävt ekonomiskt. Motsatsen skulle betyda att det på det stora hela finns ekonomiska fördelar i att begränsa människors kapacitet, och det tror jag inte ett dugg på.
     Föreställningen du företräder däremot, att det här är ett vi-mot-dem, illustrerar tydligt varför jag inte tycker att F! är bra ens på jämställdhet.

     Gilla

  • Johan S Says:

   Vilket parti delar inte uppfattningen ”att människor ska vara lika mycket värda oavsett kön, hudfärg och sexuell läggning”? Bortsett kanske från SD…

   Gilla

 9. Johan S Says:

  ”Fi ska verka för att föreningar ska genusgranskas. Det är inte försvarbart att bedriva föreningsverksamhet som snedfördelar sina resurser i relation till könen.”

  Jag har varit med i både Lunds Studentsångförening och Stockholms Studentsångarförbund, två körer som håller en mycket hög klass. De bör väl rimligen stå för det där med kultur, men åker dit ”big time” på en genusgranskning… Men jag tycker ändå att de bedriver en försvarbar verksamhet. 🙂

  Gilla

  • Lollo Says:

   Lunds studentsångare är en kvarleva ifrån tiden då kvinnor inte fick studera, är det verkligen något att fira och kalla försvarbar verksamhet?

   MEN, eftersom att det gäller musik som inte skulle kunna genomföras med kvinnor, då det är en manskör med arr för manliga stämmor är det inte möjligt att ta in kvinnor. (Sen kan man fråga sig om det verkligen är vackrare med en manskör än en blandad.) F!s mening är inte att alla popband och körer skall vara hälften killar och hälften tjejer, denna del av F!s partiprogram står (även som beskrivet i tidigare kommentarer) under ”sport och fritid” där föreningar med verksamhet både för tjejer och killar skall granskas exempelvis idrottsföreningar.

   Gilla

 10. Aron Ambrosiani Says:

  Från vänsterhåll är problemet istället att Fi är för liberala. Uppenbarligen fyller de en funktion. Vad tycker du om valplattformen (ett mer relevant dokument än partiprogrammet om du frågar mig)? http://nereisoderort.wordpress.com/2014/06/17/fis-valplattform-hiss-och-diss-men-mest-en-ideologisk-analys-av-skillnaderna-mellan-fi-och-v/

  Gilla

  • horvendile Says:

   Båda texterna är förstås intressanta, på lite olika sätt. Valplattformen var dock inte släppt när jag skrev mitt inlägg, så valet mellan dem var enkelt.

   Jag har bara snabbskummat valplattformen nu och hinner vare sig analysera ordentligt eller skriva något längre. På rak arm ser det ut som ett subset av partiprogrammet. Allt är inte på tok. Jag har själv länge argumenterat för individualiserad föräldraförsäkring, om än grundat i ett annat resonemang än det F! för och jag är inte längre lika övertygad om att det är rätt väg att gå. Hm, kanske jag skulle skriva ett kort inlägg om det. Får se om jag hittar tid.

   Nå, det finns andra punkter som jag kan känna sympati för. Men helhetsintrycket är liknande det som partiprogrammet ger, även om de allra värsta kontrollexcesserna filats ned. Och det är väl i någon mening bra att valplattformen inte går på tvärs med partiprogrammet. Men det betyder också att det för någon med liberala böjelser (eller för den delen bara någon som tycker att ekonomi och ekonomiska incitament är relevanta frågor) är det ett omöjligt parti. Och detta inte trots dess jämställdhetssträvanden, utan i vissa fall just för att föreslagna lösningar framstår som kontraproduktiva.

   Mer genomarbetat än så blir det inte en timme efter läggdags!

   Gilla

 11. Lina Says:

  Skrämmande.

  Jag läste efter ditt inlägg igenom partiprogrammet i sin helhet, och känslan i bröstkorgen är än densamma. Jag hoppas det går väl för Sverige i nästa riksdagsval :/

  Gilla

Kommentarer är stängda.


%d bloggare gillar detta: