Ett väl utfört arbete

Sjuksköterskestrejken är över, med ungefär väntat utfall i procentenheter räknat. Som många redan har påpekat så var förutsättningarna inte de bästa. Inte bara det att strejkvapnet inte riktigt kommer till sin rätt när arbetsgivaren egentligen tjänar på att det inte jobbas – landstingsskatten upphör ju inte att tas ut när det är strejk, så inkomsten är ändå säkrad. Dessutom är det svårt att med någon bestämdhet säga att sjuksköterskor sett till medellön är gravt underbetalda, om man jämför med många andra yrkesgrupper. Lärare. Bibliotekarier. Poliser. Och så vidare.
Vad som däremot med bestämdhet kunnat sägas är att lönespridningen varit under all kritik. Det ekonomiska incitamentet för att skaffa sig erfarenhet och utbildning har varit praktiskt taget noll, vilket uppenbarligen verkar demoraliserande (hör upp, ni som vill att alla ska ha samma lön). Problemet har inte varit ingångslönen, utan att det sedan nästan inte händer någonting. Det skulle inte vara något större fel på en sjuksköterskas ingångslön om det gick att arbeta sig upp sedan.
Det här gäller många av de lågbetalda akademikergrupperna, och det är ingen slump att så många av dem finns i offentlig sektor. Finns det bara en arbetsgivare så har personalen en synnerligen svag förhandlingsposition, svårare är det inte. Sålunda är framkomsten av privata vårdgivare en mycket viktig komponent för att få fart på löneutvecklingen.
Man ska dock inte säga att det nya avtalet, frånsett den halva procentenheten i påslag, varit helt värdelös för de strejkande. Jag har inte läst avtalet, men enligt en intervju i P1 så finns det i det nya avtalet skrivningar om väsentligt starkare lokal lönebildning. Det är inte tillräckligt, men nödvändigt för att närma sig den individuella lönesättning som är nödvändig. Man kan förstås ifrågasätta fackets bedyrande att en starkare reglering av detta skulle vara rätt väg att gå; saker som regleras starkt i fackliga avtal tenderar att inte vara så flexibla. Men det ska inte uteslutas.

Så alltså. Rätt väg för att få upp sjuksköterskelöner är inte påfågeluppvisningar för en motståndare som tjänar på att det strejkas. Rätt väg är inte att förhandla sig till så och så många procent som alla får lika mycket av. Rätt väg är att få in fler arbetsgivare och se till att lönerna förhandlas individuellt.
Det kan vara läge att påminna om den empiriska undersökning som SACO gjorde för några år sedan, som visade att de som främst tjänade på individuella lönesamtal var lågbetalda kvinnor. Något för vissa fackförbund att tänka på.

Annons

%d bloggare gillar detta: