Framåt, uppåt, utåt

Nästa del i Fjellner-sagan.
Den liberale bloggaren Mattias Svensson har nu tillkännagett sitt stöd för Fjellner. Han gör det med en lång och elokvent motivering som är värd att läsa även för den som inte håller med Svensson i allt och kanske inte tänkt rösta på Fjellner.

Svensson resonerar i denna fråga i stora drag likartat med mig. Klok gosse det där.
Eller också är det jag som resonerar som han.

Utdrag:
Fjellner väjer inte heller för det vardagsnära och symboliska. Han inser att arbetet för frihandel är ett slit som i praktiken inte avgörs av principiella deklarationer (på en tillräckligt generell nivå är ju alla för öppenhet och handel) utan av ”detaljer” som avskaffat snusförbud, sänkta skotullar eller påpekandet att det inte är EU:s sak att förse onyttig mat med varnande rödljus.

Annons

%d bloggare gillar detta: