Friskis & Svettis, ett steg framåt

När jag inte är bortrest, sjuk eller håller på med spex (dvs nästan aldrig nuförtiden) händer det att jag övar min lekamen på Friskis & Svettis. Det är en förening med årsmöte och allt som hör därtill. Stockholmsföreningen, dit jag hör, hade årsmöte igår den 15 april. Till ett årsmöte kan man skriva motioner. Det hade jag, och några kumpaner med liknande sinnelag, gjort. Så här löd den.

Motion:
Om ounderbyggda påståenden

Friskis & Svettis (F&S) erbjuder en mängd olika träningsformer och aktiviteter, vilket givetvis är bra. Ibland går man dock för långt med påståenden om vad olika saker i F&S regi har för effekter. Två exempel ges här.

Både på hemsidan och i Friskispressen saluförs kinesiologi. Enligt den information vi delges kan man med kinesiologi behandla bland annat borrelia, parasiter, allergier och störningar i inre organ och hormonsystemet. Dessa påståenden saknar helt stöd i medicinsk forskning, och det krävs endast ringa medicinsk kunskap för att kunna se att de i stor utsträckning är direkt orimliga.

Det andra exemplet är Qi-gong. I Friskispressen har man, i en artikel integrerad med ett erbjudande att träna Qi-gong, kunnat läsa de mest häpnadsväckande medicinska påståenden – till exempel om olika känslors påverkan på olika inre organ. Inte heller här har man någon vetenskap på fötterna.

Vi vänder oss inte mot att F&S erbjuder aktiviteter vars effektivitet kanske inte är fullständigt utredd, eller som utanför F&S marknadsförs med hänvisning till mystiska teorier. Däremot tycker vi att det är problematiskt när F&S okritiskt vidarebefordrar påståenden som det saknas täckning för. Sådant riskerar att urholka F&S:s trovärdighet och renommé.

F&S är en förening inom hälsoområdet, och kommer man med ogrundade påståenden så får man problem med sin trovärdighet även för den stora majoritet av verksamheten som inte saluförs med medicinskt nonsens. Det är samma sak som om en bilförsäljare skulle börja påstå att man kan sänka bränsleförbrukningen till hälften genom att hälla vatten i tanken. Det spelar roll om det man säger är sant eller inte, och när det gäller föreningens kärnområde blir det rent pinsamt när man inte kan hålla en rågång mot grundlösa påståenden. Det ska visserligen erkännas att det i vissa fall kan vara svårt att utröna om ett visst påstående har täckning eller inte, och det lär inte vara lätt att göra rätt i alla gränsfall, men de exempel som nämnts här är så flagranta att det knappast kan vara fråga om att det inom föreningen saknas kompetens att bedöma dem.

Man ska inte heller ignorera de potentiella följderna om någon, därtill uppmuntrad av F&S texter, väljer att behandla sin borrelia med kinesiologi. Då har man lämnat det harmlösas domäner.

Qi-gong är säkert en trevlig träningsform, och kinesiologi kan antagligen vara behagligt. Det är inget man ska förbjuda F&S att erbjuda. Men man ska inte påstå saker som inte enligt någon rimlig bedömning kan stämma.

Motionsförfattarna yrkar sålunda

– Att föreningen framöver efter bästa förmåga ska avhålla sig från påståenden som står i uppenbar strid med medicinsk vetenskap.

Jag bevistade årsmötet, en som så ofta är fallet plågsamt lång tillställning. Okej, jag gick halv elva, men då var det på upphällningen. Mitt syfte med att vara där var att se hur motionen mottogs och vid behov försvara den. Styrelsen hade visserligen, till min glädje, yrkat på bifall, men jag hade en känsla av att det skulle kunna bli debatt.

Det blev det inte. Den bifölls utan minsta märkbara motstånd.
Det var ju bra! Nu gäller det bara att hålla koll på efterlevnaden.

Någon kanske tycker att motionen är väl försiktigt skriven. Det är sant. Inriktningen var resultat snarare än hög svansföring. Det torde vara svårt att avslå en motion med skrivningen ovan; då skulle man säga att man inte efter bästa förmåga ska avhålla sig från påståenden som står i uppenbar strid med medicinsk vetenskap.

Och egentligen tycker jag att man ska få sälja kinesiologi. Bara man inte påstår tokiga saker om effekterna. Varför någon skulle vilja betala 400 kr för att bli tryckt på lite, om man inte förväntar sig några mirakulösa effekter, undandrar sig min bedömning – en vanlig massage fyller antagligen samma behov mer effektivt. Men folk får förstås bestämma över sina egna pengar, och så länge inga odokumenterade effekter utlovas så är det väl okej.

Annons

Ett svar to “Friskis & Svettis, ett steg framåt”

  1. Hälsotecken « Ape reft of his tail Says:

    […] har tidigare, flera gånger, haft anmärkningar på Friskis & Svettis tidning Friskispressen. Anledningen till att […]

    Gilla

Kommentarer är stängda.


%d bloggare gillar detta: