Tjurskallarnas sammansvärjning

Det är S-dagen i Almedalen i dag, och de rödgröna har presterat en artikel på DN Debatt: ”Vi ska göra Sverige mer jämställt än vad det är i dag”
(Refererat även från SvD, vilket jag förstås bara skriver för att twinglyhora.)
Det är hisnande läsning.
Dels tjatar de vidare om att regeringen skulle ha infört en pensionärsskatt. Det är ren lögn. Pensionärer har fått sänkt skatt den här mandatperioden (och dessutom en tandvårdsreform och lite annat smått och gott). För vidare detaljer hänvisar jag till min gamla sågning av den kampanjen:
Hur dumma tror de att vi är?

Deras två andra punkter på programmet är att satsa på jobb, och att minska inkomstskillnaderna i landet.
Jag må ha läst artikeln raskt, men jag hittar exakt noll (0) förslag till hur de ska få fram fler jobb. Det är kanske inte så konstigt. De har nämligen inga. Det är inget att förundra sig över. För inte så länge sedan hade de en debattartikel där de hade frågat mannen på gatan om hur man skulle få fram fler jobb.
Personligen föredrar jag en regering som åtminstone besvärar sig om att ta till sig elementa i ekonomisk forskning. Eller tillhör S den högljudda grupp som förkastar all nationalekonomisk forskning, enär den inte ger stöd för deras förutfattade meningar?

Att minska inkomstskillnaderna kan de däremot lyckas med tämligen enkelt. Det är bara att fixa till skattesystemet, så att det inte längre lönar sig att arbeta – det vill säga, så att incitamenten för att utbilda sig och skaffa sig ett jobb försvagas kraftigt. Då blir vi alla ungefär lika fattiga och… nöjda?
Det här med incitament är, som jag sagt tidigare, inte riktigt de rödgrönas hemmaplan.

Så… vi har en lögn, ett mål de inte har några idéer om hur de ska närma sig, och ett mål som är nåbart men vars konsekvens blir minskat välstånd, och mindre medel till välfärd. Snyggt jobbat.

Uppdatering
O, förresten. De rödgröna gör också stort nummer av att regeringen ska ha satsat på de onda rikingarna och lämnat resten i sticket. Låt mig därför åter länka till den post där jag, i fjärde grafen, visar att regeringen skärpt progressiviteten i skatteskalan. Eller, med ett språk mer avpassat för oppositionen: De rika betalar mer än de fattiga.

Annons

%d bloggare gillar detta: