Motvind

Efter att nyss ha beskyllt Naturskyddsföreningen för att göra det lätt för sig genom att välja sin meningsmotståndares argument är jag nu eventuellt på väg att göra mig skyldig till samma förseelse, låt vara inte med flit.
Nu handlar det om vindkraft. Som i stort sett alla energislag har vindkraft sina fördelar och nackdelar, anhängare och belackare. Själv gillar jag vindkraft. Den är säker och ren. Vad menar jag med det?
Det finns många sätt att ranka energislag. Två sätt som jag tycker är mycket bra är antalet döda per genererad energimängd (säkerhet) och utsläpp av växthusgaser (renhet). Givetvis finns andra aspekter på säkerhet och renhet, det här är inte de två enda relevanta måtten. Men det är synnerligen relevanta mått.

För det första måttet, döda per genererad energimängd, går jag hit:
Deaths per TWH by energy source
Det är inte en peer-reviewad artikel, men det är det bästa exemplet i genren jag sett hittills.
Vindkraft ligger där på 0,15 döda/TWh, härstammande från materielframställning och bygg- och underhållsarbete. Varje vindkraftverk genererar inte så mycket energi, vilket gör att man behöver bygga många, vilket gör att även om dödstalen för ett enskilt kraftverk är försvinnande litet blir det ändå ett nollskilt tal på totalen. Men 0,15 är fortfarande ett mycket bra värde, flera storleksordningar under kol och olja.

För att hitta data på utsläpp av växthusgaser kan man vända sig till en eller annan livscykelanalys. Vattenfall har en. Andra hittas hos kära gamla Wikipedia. Siffrorna varierar något, vilket är naturligt eftersom livscykelanalyser är svårt. Entydigt och helt och hållet tippat är i alla fall att vindkraft ligger utmärkt till även på koldioxidekvivalenter. Åter är det produktion och underhåll som står för siffrorna; när kraftverket bara står och snurrar genereras ingen koldioxid.

Så, what’s not to like?
Det finns en del, och få saker genererar så många arga lappar som vindkraft. Det är nu jag kommer in på listningen av motståndarargument. Här är några av de jag oftast stöter på.

Vindkraft förfular landskapet
Det här är till sin natur en subjektiv fråga. Vad som otvetydigt är sant är att vindkraft förändrar landskapet. Själv tycker jag att det är stiligt, och inte bara när landskapet i övrigt är blaha-blaha, utan även i Dalslands böljande terräng och i Göteborgs skärgård. Men visst kan jag förstå om man inte tycker det.
Men det mesta av mänsklig verksamhet förändrar landskapsbilder. Västerås till exempel. Västerås har förändrat naturen där Västerås ligger. Vill vi ha energi – och det vill vi – får vi acceptera att det får återverkningar någonstans. Energin kommer inte flöda från enhörningar som springer i ett regnbågshjul bortom horisonten. Det måste till fysiska prylar som gör jobbet, och de måste vara någonstans, och då kan någon få syn på dem.
Okej, även om man accepterar det kanske man inte vill ha återverkningarna precis överallt. Precis som man inte vill att hela världen ska bestå av Västerås, hur trevlig stan än må vara. Och vindkraft måste breda ut sig en del eftersom varje kraftverk inte ger så värst många megawatt. Men vi är inte i närheten av att ha ett vindkraftverk på varenda kulle. De allra flesta platser i Sverige är inte belamrade med vindkraftverk, och så lär det fortsätta vara. Och jag kan som sagt förstå om man inte tycker vindkraftverk är stiliga, men den som får spasmer av att i siktigt väder skymta en turbin vid horisonten får faktiskt ta och kamma sig.

Vindkraft är opålitlig, man kan inte styra när det blåser
Det är till stor del sant. Och det är värt att komma ihåg att när man talar om effekt på vindkraftverk är det ofta toppeffekt man talar om, som bara genereras en mindre del av tiden. Samtidigt, vartefter olika länder får mer och mer vindkraft, verkar det visa sig ligga en del i det gamla höftskottet ”alltid blåser det någonstans”. Såvitt jag förstår är opålitligheten inte riktigt så stor som man kunnat befara.
Men ändå – att helt förlita sig på vindkraft vore dåraktigt. Men det är det ingen som förespråkar heller. Det är över huvud taget väldigt få som tycker att man ska förlita sig på ett enda energislag, vilket det än vara månde. Och inget tyder på att vindkraft inte kan vara en del av energimixen.

Elnäten klarar inte den opålitliga vindkraften
Det här är också till stor del sant. Inte minst när det blåser mycket, och kraftverken kan gå från att producera för fullt till att tvärstanna av säkerhetsskäl, kan det bli jobbiga transienter i nätet. Jag pratade lite om vindkraft med en initierad bekant (hej Cecilia) som antydde att specifikt Sverige kanske i dagsläget inte är så välrustat för stora mängder vindkraft eftersom vi länge varit vana vid stabil kärn- och vattenkraft.
Men det här är inte en fråga om ja eller nej till vindkraft (vilket i ärlighetens namn knappast någon påstår), utan hur stor andel vindkraft man kan hantera. Var den gränsen går vet nog ingen i dag, även om flera uppskattningar finns. Men Danmark, med hög andel vindkraft, tycks reda sig hyggligt hittills. Och man jobbar på att bli bättre, det är mycket aktivitet på det området nu.
Så även om det här inte är något man kan ignorera så… gör man inte det heller. Och det är knappast ett problem för Sverige än på ett tag.

Det dör en massa flygande djur när de krockar med vindkraftverk
Jag ska börja med att erkänna att jag inte har superkoll på den aspekten. Men eftersom jag bloggar hejdar det inte mig.
Ja, det händer att diverse flygdjur får sig en kyss. Det har också talats om förvirrande infraljud. Men vi har nu så pass många så pass stora vindkraftparker att om det här var ett jätteproblem borde vi känna till det nu. Och det tror jag inte vi gör.
Givetvis är en del i det att tänka efter före. Alla platser är av detta skäl kanske inte lämpliga för vindkraft. Men jag har svårt att se att det skulle vara ett starkt allmänt argument mot vindkraft.

Vindkraften får orättvisa och snedvridande subventioner
Det här är om man ska vara noga inte ett argument mot vindkraft per se, utan mot de ekonomiska förutsättningar man skapat för vindkraft.
I princip har vi nu en energimarknad där det är upp till investerare, inte politiker, att avgöra vilka energislag som ska byggas ut, men spelreglerna påverkas kraftigt av politiska beslut.
Det här är ett argument jag passar på i det här inlägget. Jag kommer att gå in på det i ett uppföljande inlägg, för jag tycker inte det är okomplicerat och ska jag täcka det i det här inlägget blir det alldeles för långt.
Men jag kan redan nu avslöja att slutsatsen inte kommer bli att vi ska lägga av med vindkraft.

Så. Har jag glömt något av de vanligare argumenten mot vindkraft?
Annars vill jag passa på att utropa vindkraften till vinnare. Inte som ensam frälsare, utan som en del i den energibukett vi framöver måste plocka ihop.

Annons

Etiketter:

9 svar to “Motvind”

 1. Kerstin Says:

  Väl talat/skrivet! Ber att få instämma.

  Gilla

 2. jeppen Says:

  Varför ska vi ha en ”energibukett”? Vi känner till att kärnkraft är billigare och bättre. Vi skulle slippa vartenda vindkraftverk i Sverige med bara en enda liten reaktor till, så vad är poängen?

  Du tar med den visuella aspekten av vindkraftverk. Det estetiska sett från bilen är mindre intressant – för vindkraften förnekar till viss del tillträde. Även om det inte är direkt farligt att vara under vindkraftverk när det inte är risk för is från vingarna, så är det inte så kul, vilket sänker värdet. Läs den här artikeln och tänk på att vi måste sänka naturvärdet på 20 sådana här jätteområden för att ersätta vår minsta reaktor.
  http://www.langholmsberget.se/

  Vidare är det verkligen inte upp till marknaden vad som ska byggas. Det får inte byggas några nya kärnkraftsaggregat (om man inte river ett gammalt), det får inte byggas kärnkraft på nya platser, kärnkraften straffskattas med 7 öre och får onödiga pålagor medan vindkraft får 20-30 öre tillskott i elcertifikat. Med den ”marknaden” blir det förstås inga kärnkraftverk.

  Vidare så är vindkraften så ojämn att det leder till ojämnheter i vattenkraften, vilket sliter på älvarnas biotoper. Att öka medför att vi successivt måste riva upp vattendomar som skyddar älvarna.

  Men det allra viktigaste att inse när det gäller vind och sol är att de är kolets alibin i stora delar av världen. Deras löfte om en grön framtid hindrar kärnkraftens framväxt och därmed fortsätter kolet att öka. Det dyra, intermittenta ska bli så jättebra och billigt om bara några år, för utvecklingen är så strålande. Det har man sagt i 10 år nu, och det kommer man fortsätta säga om 10 år. Under tiden förstör vi klimatet och någon miljon dör i partikelcancer varje år.

  Gilla

 3. horvendile Says:

  Tackar för relevant kommentar!
  En del av det återkommer jag till i det ännu oskrivna inlägg där jag tar mig an vindkraftens subventioner, så jag förbigår det i det här svaret. Men det är ingen hemlighet att jag är positiv till kärnkraft, och jag har inga större invändningar i sak mot ditt tredje stycke. Som sagt, jag återkommer.

  Annars är min utgångspunkt att vi i framtiden kommer behöva all energi vi på rimliga sätt kan komma över (där kol typiskt inte är rimligt, inte i dag i alla fall). Finge jag bestämma skulle kärnkraften ha en mycket stor roll även i morgon, men jag ser ändå vindkraften som ett bra komplement. Vad gäller det ekonomiska är det väl egentligen ingen som vet vad det verkligen kostar att bygga ett nytt kärnkraftverk, men jag har samlat lite data på hög inför ett kärnkraftsinlägg som det alltid kommer något emellan för att skriva. De siffror jag då sett tyder på att den kärnkraft man skulle bygga i dag är dyrare än landbaserad vindkraft.

  Mina minnen av att vara i närheten av vindkraftverk, även stora parker, är att det inte stör ljudmässigt så mycket som man skulle kunna tro. Om det visar sig att jag har fel på den punkten är det förstås en faktor att ta med i avvägningen.

  Givetvis är det inte lyckat om vindkraft blir alibi för kol. Även detta kommer att adresseras i det kommande subventionsinlägget.

  Gilla

 4. Magnus Says:

  Angående den andra invändningen så har jag läst att det inte blåser i snitt lika mycket hela tiden, ens om man ser till hela världen, men då jag inte kommer ihåg var eller i vilket sammanhang jag läst det blir det svårt att hänvisa till en källa… Men även om det gör det skulle man få problem med överföring – att flytta elen till dit den behövs vilket inte behöver vara där det blåser – och om man inte vill överföra elen så måste den lagras, eftersom man inte kan bestämma när det blåser, och det där med lagring har vi en bit kvar på också.

  Men jag håller med om att om man tänker på vindkraft som en del av flera i en energiproduktion så finns det argument för den.

  Gilla

 5. jeppen Says:

  @horvendile: Du säger att vi kommer behöva all energi vi kan få, men du berättar inte varför. Energibehovet per capita i industriländerna planade ut redan på 70-talet och kärnkraften har inte direkt några begränsningar. Under antagandet att kärnkraften är bättre så förstår jag därför inte vad vi ska med vindkraft till.

  När det gäller det ekonomiska så är min syn på saken att kärnkraftens kostnader är valbara. I länder där byråkratin går hand i hand med utveckling är kärnkraft billigt. I länder med riktigt tuffa regleringar, licenskrav, gränsvärden mm så är kärnkraft precis så dyrt som regleringarna gör den. Men det finns ett skäl till att man pratade om att det skulle bli ”too cheap to meter” på 50-talet – man har en helt extremt energität och billig råvara.

  Många tycker förstås att det är helt rätt att kraven på kärnkraft är tuffa. Å andra sidan dör som sagt någon miljon i partikelcancer, luftvägssjukdomar mm, efter kol- och biomassaeldning. När man gör kärnkraften för dyr så suboptimerar man alltså rätt kraftigt.

  När det gäller vindkraftverkens påverkan på miljön så ser jag det mer som en känsla. Det är inte riktigt samma sak att ge sig ut på vandring, bad, svampplockning, turism, fågelskådning mm i en industripark där gigantiska vingar svishar förbi. Inget farligt, inget man MÅSTE bry sig om eller tycka illa om. Men i praktiken blir det inte så bra. Den här youtube-videon är ganska talande:

  Gilla

 6. horvendile Says:

  Jag hinner bara med ett kortsvar nu:
  Energianvändningen har planat ut, men jag menar att behovet är större än användningen. I princip är ju energi förmåga att utföra arbete, och det finns väldigt mycket arbete som inte utförs eftersom energi är en bristvara.
  Två exempel:
  * Varför sitter vi i kalla hus på vintern, och varför har vi inte luftkonditionering på sommaren? Tänk hur det varit om vi hade tillgång till jättemycket energi.
  * Hur kan det komma sig att vattenbrist är ett stort problem, när det finns känd teknik för att rena och transportera havsvatten, som vi har hur mycket som helst av? Saknas bara energi.

  Sedan gissar jag att det finns en massa tillämpningar som jag inte kan tänka mig, på samma sätt som en 1700-talsmänniska inte kunde förutspå vad vi använder energin till i dag. Stora serverhallar, liksom.

  Gilla

  • jeppen Says:

   Visst skulle behovet (efterfrågan) öka med lägre pris. Men jag vet inte om jag kan hålla med om att vårt behov är särskilt skriande i i väst. Jag vet ingen som har kallt hus på vintern, och A/C på sommaren har vi ju inte bara för att sommaren är så kort och sval hos oss, och inte duger till att motivera knölet, footprinten (visuellt, ljudmässigt, underhållstid) och utgiften en A/C innebär.

   Men visst, avsaltning av vatten är ett bra användningsområde för energi, och kanske skulle vi ha stora sådana anläggningar + pipelines överallt i länder med sämre vattenresurser än Sverige, om vi hade riktigt billig energi. Även här kan man betänka att kärnkraftens förmåga att ge värme direkt till en tredjedel av elkostnaden är ytterligare en fördel jämfört med vindkraft.

   Och man kan alltid tänka sig fler användningsområden, men de är med nödvändighet alltid mindre värda – annars skulle de ju redan finnas även med högre energipriser. Exempelvis elslingor under garageuppfarten för att slippa skotta snö.

   Gilla

 7. Kärnkraft, del 1: Teknik | Ape reft of his tail Says:

  […] om hur jag tänker kring dem. I nästa pratar jag om ekonomi. Upplägget är alltså väldigt likt det jag körde om vindkraft för ett tag sedan. Jag gör inga anspråk på att täcka in alla aspekter, eller ens skriva […]

  Gilla

Kommentarer är stängda.


%d bloggare gillar detta: