Ömsom vatten, ömsom vin

…men ibland blänker mp till. Det är känt sedan länge att de för att höra till vänsterblocket, vilket de gör, har en ovanligt frimodig syn på valfrihet, småföretagande och människors fria rörelse (till skillnad från till exempel förre arbetsmarknadsministern Hans Karlsson som enligt egen utsago i varje företagare såg en gammeldags karikatyrkapitalist i hög hatt som vill ont). Nu har regeringen snackat ihop sig med dem i grundlagsfrågan. Jag hörde det på morgonnyheterna och har inte hunnit läsa hela artikeln, men till stora delar tycks det vara nödvändiga åtgärder för att Sverige inte längre ska vara ett konstitutionellt u-land. Exempelvis är en författningsdomstol viktig för att börja få någon sorts åtskillnad mellan lagstiftande, dömande och exekutiv makt, något som hittills inte ansetts nödvändigt i Sverige. Att regeringen alltid ska omprövas efter ett val framstår också som anständigt.

Andra saker, som borttagen spärr för personvalen, är nödvändiga om man alls vill ha personval. Att personvalen inte spelat så stor roll hittills är för att man med absurda trösklar inte tillåtit dem att göra det.

Vad s tycker framgår hittills inte, men gissningsvis är de emot, dels för att allt var perfekt när s satt vid makten, dels för att de på senare tid i allt väsentligt bara varit reaktiva; alltså, de har ingen egen politik (utöver att allt ska vara som den 15 september 2006) men är bra på att indignerat studsa upp och ned och skrika nej till allt vad regeringen säger, oaktat om de själva tidigare sagt samma sak. Synd att man antagligen måste få dem med på tåget.
Vad v tycker är på sin höjd av kuriosaintresse, men de lyckas säkert få det till att förslaget bara gynnar de rika.

Annons

%d bloggare gillar detta: