Att avskaffa nollan

Den allmänna motionsperioden är julafton för den som jagar tokerier. Många andra som jag för tillfället inte ids länka till brukar gräva upp de mest hårresande stollerier.
I dag blev jag av Gustaf Mårtensson uppmärksammad på denna motion, undertecknad Thomas Bodström: Motion 2008/09:Ub402 Förbud mot nollning och inspark
Motionstexten lyder

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot nollning och inspark.

Motivering
Nollning eller inspark är beteckningen för de invigningsriter som sker både inom högskolan och gymnasieskolan. Istället för att välkomna en ny student, så har det tyvärr blivit allt vanligare med pennalistiska och kränkande handlingar i olika former. Förnedrande behandling av studenter kan och ska aldrig accepteras. Detta är mobbning och kan många gånger gränsa till vad som kan betraktas som rent kriminella handlingar. Regeringen måste verka för att skolorna tar sitt ansvar och förbjuder nollningar och insparkar i den kränkande formen de har fått.

Stockholm den 26 september 2008

Thomas Bodström (s)

Jag har skickat följande e-brev till Bodström:


Hej. Jag heter Dan Tilert och läser med viss förvåning motion 2008/09:Ub402, ”Förbud mot nollning och inspark”, undertecknad med Ditt namn. Som torde framgå av min e-postadress så kan jag sägas vara part i målet, men det gör givetvis också att jag har viss insyn i verksamheten som åsyftas.
I motionen står ”Istället för att välkomna en ny student, så har det tyvärr blivit allt vanligare med pennalistiska och kränkande handlingar i olika former.” Detta går stick i stäv med den utveckling jag själv sett. Jag har ju dock givetvis bara sett en begränsad del av alla nollningar som finns. Därför vore det mycket intressant att få ta del av det material som föranleder denna utsaga. Kort sagt, vad finns det för stöd för det påståendet?

Att förbjuda pennalistiska nollningar torde vara okontroversiellt, men motionen är skriven så att den mest närliggande tolkningen är att alla nollningar borde förbjudas. Därför är frågan av stort intresse även på de håll där man anser sig ha rensat bort alla sådana inslag.

Vänliga hälsningar
Dan Tilert
KTH-alumn

I princip tror jag att han är skyldig att svara, men jag håller inte andan.

Annons

2 svar to “Att avskaffa nollan”

  1. Totte Says:

    Just det mejl som jag i tanken skrev till Bodström när jag hörde talas om motionen, fast det här var bättre formulerat! Bra att det blev skrivet i verkligheten!

    Gilla

  2. Bodström motionerar igen « Ape reft of his tail Says:

    […] Bodström motionerar igen By horvendile Sanna Rayman noterar på SvD att Thomas Bodström är i farten och slänger motioner om sig igen, utan att riktigt ha tänkt igenom saken. Jag skriver ”igen”, och hänvisar till när han ville förbjuda nollning. […]

    Gilla

Kommentarer är stängda.


%d bloggare gillar detta: