LAS vs Den Svenska Modellen

Vi måste klargöra en sak. Det handlar om den så kallade Svenska Modellen för arbetsmarknaden. När någon ska förklara vad det är så brukar det heta att parterna på arbetsmarknaden själva ingår avtal, utan att lagstiftning blandas in. Så var i alla fall tanken från början, och Lundby-Wedin är implicit inne på samma spår i dagens debattartikel på SvD Brännpunkt, där hon kommenterar Globaliseringsrådets rapport.

Hon säger bland annat att
I rapporten uppmanar rådet till allvarliga försämringar av [LAS], vilket går på tvärs med de synpunkter rådet framför om att förändringar sköts bäst genom avtal mellan parterna.
Nu har jag inte läst rapporten, men rimligen så argumenterar hon missvisande. LAS är ett brott mot den svenska modellen, inte en del av den. Den är en del av ett helt paket med lagstiftning om arbetsmarknaden som facket beställde på 70-talet – i direkt strid med modellen att villkoren ska avtalas fram mellan arbetsmarknadens parter. Om man vill hålla fast vid den svenska modellen så ska LAS avskaffas, inte bevaras.

Jag tror inte att LAS ensam är skyldig till allt elände på arbetsmarknaden, men att dess inflytande är övervägande negativt är klart. Den är inte bra för arbetsgivarna, som får sin flexibilitet kringskuren. Den är inte bra för unga, invandrare och andra grupper som rent statistiskt har det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Den är inte ens bra för dem som redan är inne i systemet och har varit länge på en arbetsplats, och som till synes gynnas av lagen – det är mångomvittnat att man inte törs lämna en arbetsplats man inte trivs på eftersom man är rädd för att hamna sist i kön igen. Det är svårt att förstå varför tjänsteår ska väga tyngre än lämplighet när det ska avgöras vem som i tider av nedskärningar ska stanna på en arbetsplats.
LAS är alltså, på det stora hela, inte bra för någon.

Det finns annat att slå ned på i artikeln, men man kan inte alltid göra allt.

Annons

Ett svar to “LAS vs Den Svenska Modellen”

  1. r Says:

    är du säker på att det är vanja?

    http://www.realtid.se/ArticlePages/200905/25/20090525115022_Realtid973/20090525115022_Realtid973.dbp.asp

    Gilla

Kommentarer är stängda.


%d bloggare gillar detta: