Flera flugor i en smäll

I mitt senaste generalangrepp på ekologisk odling tog jag upp en tänkbar invändning mot mitt resonemang:

Ibland påstås att ekologiskt odlad mat innehåller mer näringsämnen än konventionellt odlad. Jag hör lite olika bud om det, men även om det skulle vara sant – gör det egentligen något? Det är ju inte som om konventionellt odlad mat är renons på nyttigheter. Antalet människor som drabbas av bristsjukdomar för att de äter konventionella grönsaker lär vara försvinnande litet, för att inte säga obefintligt.

Frågan aktualiserades av en tråd på VoF-forumet, där jag just registrerat mig. Sofia letade rätt på lite material i frågan. En artikel hos Naturvetarna, där man diskuterar en kampanj som påstår att mat på sistone tappat stora andelar av sina näringsämnen. Ett blogginlägg där samma kampanj också diskuteras, varifrån man inspirerat kan googla fram Livsmedelsverkets rapport ”Är dagens mat näringsfattig?” (pdf) från 2008.

Den skarpsinnige läsaren inser nog att frågan om mat tappat i näringsvärde de senaste decennierna inte är samma fråga som om ekologiskt och konventionellt odlad mat är likvärdiga näringsmässigt. Men de är inte heller obesläktade, inte minst eftersom ekologisk odling i icke ringa grad handlar om att avstå från moderniteter i jordbrukets utveckling. Jag har också från flera håll hört påståendet om minskat näringsinnehåll över tid, så den frågan är också intressant för mig.

Livsmedelsverkets slutsats är
Idag finns inte tillräckligt väldokumenterad data för att med säkerhet uttala sig om det har skett några näringsförändringar över tiden och som också har effekter på näringsintag.

Det kan förstås komma fram data som ändrar på den slutsatsen (vilket dock inte tycktes vara fallet ännu 2010 när Livsmedelsverket uttalar sig hos Naturvetarna), men tills vidare är Livsmedelsverket den mest trovärdiga källa jag stött på i frågan.
Man kan fråga sig varifrån övertygelsen om den försvinnande näringen kommer. Det är inte alldeles långsökt att tänka sig att ovan nämnda kampanj bär en stor del av ansaret, åtminstone lokalt.

Livsmedelsverkets rapport diskuterar faktiskt även skillnader i ekologiskt odlad och konventionellt odlad mat. Min kompetens på området är begränsad, men slutsatsen tycks vara att skillnaderna är små, och inte entydigt till någons fördel.

Ytterligare en sak jag skrivit om förut diskuteras i artikeln hos Naturvetarna. Det handlar om halten av Omega 3 i fettet i odlad lax, som sjunker med högre andel vegetabiliskt foder. Jag knycker rakt av från artikeln, där Livsmedelsverket säger

Ett exempel är att odlad lax visat sig innehålla en lägre andel av fettsyran omega-3 än tidigare. Detta beror sannolikt på att man av andra skäl vill ge laxarna en mer vegetabilisk föda istället för fiskmjöl. Då minskar andelen omega-3 i fettet. Å andra sidan är den odlade laxen alltid välnärd medan vildfångad lax tidigare kunde vara fångad under lekperioden då den var ganska mager.
Därför är den ”moderna” laxen fetare, så det spelar inte någon roll att andelen omega-3 sjunkit.

Och hör se’n.

Annons

2 svar to “Flera flugor i en smäll”

  1. vils Says:

    Välkommen till forumet! Inte en dag för tidigt.

    Gilla

Kommentarer är stängda.


%d bloggare gillar detta: