Svensk smygteknik

Därtill ombedd i en kommentar till förra inlägget tänkte jag kommentera det här med vapnen och Saudiarabien. Det vill säga, egentligen hade jag inte tänkt göra det, för jag har inte så mycket att tillföra. Jag har ingen insyn i FOI och jag har inte plöjt allt som skrivits. Och ändå – här är jag!

Jag tycker att huvudfrågan är huruvida man alls ska exportera vapen till Saudiarabien. Att det finns ett samarbete mellan Sverige och Saudi på det området har ju inte varit hemligt. Jag sökte faktiskt jobb på FOI… tja, det kan ha varit 2007. Jag var på en lång intervju, och jag tog då självmant upp Sveriges samarbete med Saudi som något jag inte gillade. Om inte annat visar det att samarbetet inte bara var ickehemligt, utan även relativt allmänt känt.
Ett bra argument är att Saudi är en av världens värsta diktaturer, och att man inte ska ha militärutbyte med sådana. Man kan förstås alltid bråka om vad ”världens värsta” betyder i sådana sammanhang, men man får verkligen anstränga sig för att Saudi ska framstå i sympatisk dager.
Jag har sett synpunkter som gått ut på att det inte alltid är så lätt (i andra fall än uppenbara som Saudi) att dra en gräns mellan demokrati och diktatur, men det lutar jag åt är strunt. Det finns bra, etablerade mått på demokrati som man skulle kunna använda om man bara ville.

Som påpekats är den svenska bevekelsegrunden till samarbetet rimligen industripolitisk och det här med demokrati har spelat en underordnad roll. Inget konstigt med det ur ett visst perspektiv, men det finns ändå, menar jag, ett synnerligen gott moraliskt case för att inte exportera vapen till Saudi. Och då är jag, vill jag påpeka, inte generellt negativ till vapenexport.

Men. För diskussionens skull, låt oss anta att vapenexporten är okej. I någon mening har det ju tyckts att den är det, den har som sagt inte varit hemlig. Är det då värre att hjälpa till med att bygga en fabrik, och varför har det varit hemligt?
Här börjar jag ägna mig åt ryktesspridning, underavdelningen fikarumsskvaller i skrift. Någon har ett kort tag befunnit sig i utkanten av något som har med Saudi-grejen att göra. Jag har hört ett par påståenden och gissningar vars vederhäftighet jag inte har en susning om. Det verkar inte hindra mig från att återge dem.
Det första gäller vad fabriken skulle göra. Jag kan ha fel, men jag tror inte att vi sett något helt klart om det. Mitt skvaller gör gällande att en rimlig gissning är renovering/modifiering av Robot 70. Robot 70 är en luftvärnsrobot som torde vara helt oduglig för att, till exempel, använda mot protesterande folkmassor. Såtillvida tycker jag att en fabrik för att modda Robot 70 är väsentligt mindre illa än att sälja, tja, handeldvapen. Det finns vapen och vapen.
Hemlighetsmakeriet då? Om fabriken är mindre moraliskt förkastlig än ett beslut som inte var hemligt, varför hemlighålla den?
Fikarummet påstår att det var saudierna som insisterade på att det skulle vara hemligt, inte svenskarna. Anledningen? Att så länge som möjligt hemlighålla planerna för USA.

I väldigt mycket försvarsmateriel sitter det någonstans en bit amerikansk teknik. Denna tenderar att lyda under de amerikanska exportkontrollreglerna ITAR. Dessa syftar officiellt till att säkerställa att amerikansk teknik inte hamnar i fel händer, men används också oblygt till att gynna amerikansk industri. Följande scenario har utspelats ett antal gånger:
Land A har tillstånd att köpa tekniken X från USA, och använder den i försvarsmateriel.
Land B bestämmer sig för att köpa försvarsmateriel av samma typ.
Både USA och land A vill sälja till land B.
Plötsligt får inte land A köpa X längre, med motiveringen att det inte ligger i USAs nationella intresse.
Vips kan bara USA sälja, och land B måste köpa från det amerikanska företaget.
Det kan alltså i vissa fall ligga i land Bs intresse att smussla med försvarsfrågor om man vill ha möjlighet till fler leverantörer än USA.

För att fortsätta med övertydligheterna: jag vet inte att det är det som hänt i det här fallet. Det kan vara så och vissa tror det, men jag vet inte.

Så, om jag ska snöra ihop det här.
Borde vi exportera vapen till Saudiarabien?
Det har jag svårt att tycka.
Är det värre att hjälpa dem med en vapenfabrik än att exportera vapen till dem?
Inte nödvändigtvis.

Uppdatering 9 mars

Jag har nu sett på ett par ställen, bland annat i SvD i dag, påståenden om att den tilltänkta fabriken skulle vara för ”renovering och modifiering av pansarvärnsvapen”. Om det stämmer är det knappast luftvärnsvapnet Robot 70 det handlar om. Det finns dock många sorters pansarvärnsvapen, och även om jag inte är expert på området törs jag säga att emedan många av dem kan användas mot mjuka mål kan de vara mer eller mindre effektiva. Det är alltså inte klart för mig om vapen från en sådan fabrik ur ett demokratiperspektiv skulle vara mer klandervärda än tidigare nämnda Robot 70.
Att man talar om ”renovering och modifiering” pekar dock på att det handlar om vidmakthållande av en arsenal snarare än nyskapande, varför ordet ”vapenfabrik”, ehuru kanske inte fel i sak, tycks ge en vilseledande bild. Det är knappast så att man genom en anläggning för renovering av pansarvärnsvapen har gett Saudiarabien en militär förmåga man inte redan medverkat till genom den ursprungliga exporten.

Annons

4 svar to “Svensk smygteknik”

 1. Jocke Says:

  En stor nackdel med att hjälpa dem med en vapenfabrik, jämfört med att sälja vapen, är att vi exporterar kunnande, vilket är mer värt i det långa loppet, än varor. Det kan hjälpa dem att bygga upp en starkare militärmakt än om de bara fick tillgång till slutprodukten, eftersom det finns betydande sekundäreffekter av att få tillgång till kunskap.
  Och om Saudiarabien, som, även i ett mellanösternkontext, är ett av de värsta länderna vad gäller förtryck, skulle bli starkare militärt än de är idag så kan de lättare utöva makt över grannstater. Vilket garanterat är en dålig sak.
  Därför är det ännu sämre att exportera vapenkompetens än vapen till skurkstater.

  Gilla

 2. horvendile Says:

  Återigen är jag inne på: ja, kanske.
  Om – säger om – fabriken tex är till för att renovera Robot 56 (pansarvärnsrobot) är det inte säkert att det ger så mycket kunskap i hur man tillverkar vapen som är bra mot folkmassor. Man kan även tänka sig att det är bra om det kommer lite kunnande till Saudi som inte har med oljeutvinning att göra.
  Min poäng är att precis som det finns vapen och vapen finns det vapenkompetens och vapenkompetens.
  Men självklart kan det också vara så att den kompetens man bygger upp passar utmärkt för att bekämpa mjuka mål i klunga, och det vore svårt att hurra åt.

  Gilla

 3. Jocke Says:

  Fast det jag är ute efter är att det inte nödvändigtvis måste handla om hur man slår ner uppror och slaktar demonstranter. Även annan militär kunskap, som hur man bekämpar pansararmeer eller skjuter ner flygplan, ger landet ifråga en starkare ställning gentemot sina grannar, vilket, i Saudiarabiens fall, inte är önskvärt. Denna ställning kan nämligen användas till att utöva påtryckningar på grannländer i antidemokratisk riktning.

  Gilla

 4. Kerstin Says:

  Tack för inlägget Dan. Det var intressant läsning.

  Gilla

Kommentarer är stängda.


%d bloggare gillar detta: