Jag räddar världen undan svält och armod

E-post skickat till hamburgerkedjan Max:

Hej.
Jag äter då och då på Max och har givetvis noterat de miljöansträngningar som ni gör. Mycket av det är bra och berömvärt, som till exempel beslutet att inte servera torsk. En del annat gör mig dock lite bekymrad. Åtminstone där jag oftast äter så deklarerar man tydligt att GMO-varor inte är tillåtna. Nu vet jag inte hur Max resonerar kring detta eftersom jag inte hittar något om det på hemsidan – kanske letar jag dåligt. Men med ökande befolkning och en ambition att båda skapa elektricitet och driva fordon med biobränslen så måste produktiviteten i jordbruket öka, och genmodifiering har av allt att döma stor potential på det området. De risker som ofta målas upp i samband med genmodifiering tenderar att vara dåligt underbyggda.
Det är lätt att säga nej till ny teknik med hänvisning till försiktighetsprincipen. Men även att bli vid det gamla är ett aktivt val. Debatten är i dag i det närmaste identisk med debatten under den gröna revolutionen under 60- och 70-talen, då växtförädling räddade åtminstone någon miljard människor undan svält. I dag är det mycket få som motsätter sig växtförädling som sådan. Ingen kan i dag veta att GMO kommer att medföra ett lika stort språng som traditionell växtförädling, men det är den bästa kandidat vi har. Därför tycker jag att det är olyckligt att Max så entydigt tar ställning emot det. Jag förstår att ni inte kommer att göra helt om bara för att jag skickar ett mail om det, men jag kan i alla fall önska att man ska ta sig en funderare.

That should do it.

Annons

%d bloggare gillar detta: