En sann artikel

DN och SvD återger i dag en TT-artikel om Iran och Israel. Jag kan inte låta bli att tycka att den är olyckligt formulerad, trots att det som står i den säkert är sant. Det får anses väldokumenterat att TT i många fall väljer en antiisraelisk och antiamerikansk vinkel i sina alster. Det här är inte ett speciellt upprörande exempel, inte heller speciellt grovt. Men eftersom det är här och nu så tänkte jag gå igenom artikelns andra halva och säga vad man också kunde ha sagt. Artikeltexten kursiverad:

Konflikten rör det iranska atomenergiprogrammet som Iran hävdar enbart har civila syften. Israel och USA anklagar dock landet för att försöka utveckla atomvapen och konflikten har inte gått att lösa med diplomatiska medel.

Det är sant att Israel och USA tycker så. Men det är de knappast ensamma om. Det finns synnerligen övertygande skäl att tro att det är kärnvapen som är grejen, varibland kan nämnas

  • Att Iran i arton år framgångsrikt hemlighöll sitt program från IAEA. Det finns inget bra skäl att göra det om man inte fikar efter kärnvapen.
  • Att de reaktorer som Iran pysslar med tydligen mer än något annat lämpar sig för produktion av vapenplutonium.
  • Att de konsekvent vägrar att låta andra sköta anrikningen, vilket är rationellt om man vill göra kärnvapen, men knappast annars.
  • Att Iran lägger mycket energi på att utveckla missiler som egentligen bara är vettiga som bärare av kärnvapenstridsspetsar.
  • Att iranska akademiker mer eller mindre öppet sätts att klura på atombombstillverkning – vilket jag inte sett rapporterat i tidningar, det är uppgifter som nått mig på flera sinsemellan oberoende akademiska vägar.

Kort sagt så är det bara nyttiga idioter som på allvar tror att det inte handlar om kärnvapen. Det har heller inte gått världen förbi. I stort sett hela världen är övertygad om att det är så. Men TT väljer att bara nämna Israel och USA. Israel är förståeligt eftersom artikeln handlar om Israel vs Iran, men sedan slänger man in USA och endast USA också, på ett sätt som rätt mycket liknar en retorisk poäng. Sant i sak, lögnaktigt i ande, skulle jag vilja säga.

Israel, som antas vara Mellanösterns enda land med atomvapen, ser det iranska atomprogrammet som ett hot mot den judiska statens existens.

Well, det kan ju vara för att Iran i stort sett lovat att utplåna Israel med kärnvapen så fort den har fått chansen, och senare kryddat med lite allmänt förintelseförnekeri. Men att det fanns skäl för den israeliska rädslan var tydligen inte viktigt att ge som bakgrund. Dock; meningen i sig är alldeles sann.

Iran avfärdar oftast påståenden om planerade israeliska angrepp och menar att Israel inte är i position att hota världens femte största oljeexportör. Om ett angrepp kommer har Iran hotat att slå tillbaka mot israeliska och amerikanska intressen.

Och det kommer de helt säkert att göra, om det skulle komma dithän (ingen TT-kritik just här). Iran bedriver redan ett fjärrkontrollerat krig mot Israel med Hizbollah och Hamas. Den springande punkten, eller en av dem, är om de kan göra mer i dagsläget än att bussa H&H på Israel. I en framtid skulle de dock kunna ha kärnvapen.

Därmed inte sagt att jag hurrar för ett angrepp på Iran. Jag har svårt att se hur det skulle kunna sluta annat än i en mindre katastrof – eller en större katastrof, om man snackar markintervention, vilket skulle kunna vara nödvändigt för att stoppa bombprogrammet. Tyvärr är alternativet, ett Iran med kärnvapen, också en katastrof, även om de inte använder dem. Redan i dag vågar Iran som sagt föra proxykrig och kidnappa andra nationers sjömän på internationellt vatten. Vad ska de inte våga med kärnvapen i hölstret?

Den enda uppenbara utvägen jag ser är att Iran själva ger upp bombprogrammet, vilket antagligen kräver ett rejält regimskifte till något som är mer intresserat av befolkningens välmående och mindre av att vara ett internationellt pain in the ass. Men jag ser inte det hända nästa vecka direkt.

Annons

%d bloggare gillar detta: