Posts Tagged ‘GMO’

De andra klimatförnekarna

måndag 21 april, 2014

Ibland när jag varit i diskussion med klimatförnekare har jag frågat i vilka andra frågor de också förkastar ett brett vetenskapligt konsensus till förmån för konspirationsteorier och spridda anekdoter. Evolution? Medicin? Jag har, föga förvånande, sällan eller aldrig fått ett svar. Men jag har kommit på ett till förslag att fråga om, utöver evolution och medicin.

I dag skriver DN ”Fruktad svamp hotar världens veteskördar”. Det handlar om svartrost, som jag tror att jag förut läst om som ett signifikant hot mot världens veteproduktion; DN skriver ”Forskare varnar för att en aggressiv svamp hotar att slå ut hela världens veteproduktion om den inte stoppas i tid”. Jordbruksforskning har till stora delar legat för fäfot på senare decennier, men enligt DN håller en bunt forskare för att kontra hotet på och ”utvecklar genmodifierade varianter genom att klona egenskaper från vilda grässorter och korn.”
Det låter väl vällovligt. Men jag törs på rak arm säga att organisationer som SNF, Greenpeace, City Gross och Miljöpartiet är emot. De är nämligen emot all GMO-teknik, och detta på ungefär samma sätt och i samma kunskapsläge som klimatförnekare vägrar gå med på att människan påverkar jordens klimat.

Vad jag egentligen vill med det här inlägget är att du ska läsa det här. Eller kanske titta på videon, det har jag inte provat. Det är Mark Lynas, före detta glödande anti-GMO-kampanjare, som efter att ha satt sig in i berörd vetenskap nu i stället talar om för miljörörelsen att och varför den borde omfamna GMO-teknik. Det är långt, men mycket läsvärt. Så sluta gärna läsa det här inlägget och läs Lynas i stället. Jag tror han täcker in alla argumentationspunkter jag brukar ta upp i frågan.

Ja, egentligen har jag inte mycket mer att skriva efter den länken som inte känns överflödigt. Men jag tar ändå och slänger ihop en punktlista. Lura dig bara inte att tro att den är fullgott substitut för Lynas text.

  • Som jag tidigare skrivit måste vi för att föda jordens befolkning drastiskt öka vår jordbruksavkastning per yta. Att i det läget avhända sig GMO-tekniken utan att ha goda vetenskapliga skäl därtill är inte smart.
  • GMO-teknik skiljer sig från konventionell växtförädling huvudsakligen genom att man för första gången vet vad man gör, i stället för att slänga runt gener på slump.
  • Det finns väsentligen ingen vetenskaplig debatt om huruvida GMO-teknik medför några särskilda risker. Det är inte för att något lock lagts på. Det är för att man undersökt frågan grundligt och länge, och inte hittat några sådana risker. På samma sätt som det inte finns någon vetenskaplig debatt om den antropogena växthuseffektens existens; inte för att man inte ställt sig frågan, utan just för att man undersökt frågan och funnit ett svar.
    Visst finns det en debatt om huruvida GMO-teknik är något farligt i sig, precis som det finns en debatt om växthuseffektens existens. Men det är inte några vetenskapliga debatter.
  • I debatten ställs ofta GMO mot ekologisk odling. Den säkerhetsmedvetne kan påminna sig om att det hittills, efter att tusentals miljarder mål GMO-mat intagits, inte finns ett enda dokumenterat fall av skada från GMO-teknik. Ekologiskt odlade produkter däremot dödade och skadade häromåret bara i Tyskland lika många människor som Tjernobyl totalt.
    Det betyder inte att det inte finns saker i ekologisk odling som konventionell odling kan lära sig av. Alla vetenskapligt verifierbara kunskapskällor är välkomna, och såvitt jag förstår sker också en sådan kunskapsinhämtning. Den omvända riktningen är tyvärr utesluten eftersom den ekologiska odlingen a priori och godtyckligt stängt dörren för en stor mängd ny teknik.
  • Vill du bevara biologisk mångfald och dra ned på bekämpningsmedel? Då är GMO en bra väg framåt.

För några dagar sedan var jag på en restaurang som stolt deklarerade sig vara en GMO-fri zon. Det får man förstås göra, precis som man hobbymässigt kan vilja odla ekologist, eller gräva ned kohorn. Det kan bevisligen bli goda morötter och maträtter ändå. Men när man vill göra det till en allmän dygd att undvika GMO, då har man lämnat förnuftets domäner bakom sig. Och sprider man aktivt GMO-rädsla, då är man med tanke på vad som står på spel rätt och slätt inte längre en av the good guys.

I frågan om global uppvärmning kan man hålla med varandra om det vetenskapliga men sedan ha fullt legitima meningsskiljaktigheter om vilken politik man bör implementera. På liknande sätt kan det mycket väl tänkas att det kan finnas liknande frågor för GMO – som till exempel om det verkligen är rimligt med ett regelverk som gör att bara jätteföretag kan verka på området. Men att fortsätta bråka om GMO-tekniken som sådan, det har vi faktiskt inte tid med.

Jag citerar The Economist:

On moral, economic and environmental grounds, this must stop.

In the field of climate change, environmentalists insist that the scientific consensus should frame policy. They should follow that principle with GM crops, and abandon a campaign that impoverishes people and the rest of the planet.

Uppdatering
Seriöst. Läs Lynas text. Jag ser nog i statistiken att ni inte ens klickar på den! Men den är mycket bättre än mitt inlägg.

Annons

Myter om myter om ekologiskt

söndag 11 augusti, 2013

Naturskyddsföreningen har en sida kallad ”8 sätt att döda myter om ekologiskt” där de går igenom vad de hävdar är vanliga argument mot ekologiskt jordbruk. Jag är inte speciellt imponerad av den, och här tänkte jag förklara varför.

Men först vill jag göra några kvalifikationer, eller vad man ska kalla det.
Den första är att jag inte har något emot ekologisk mat per se. Det finns ingen anledning att tro att ekologisk mat är sämre i sig än annan mat. Däremot menar jag att den är svaret på fel fråga.
Den andra är att jag begränsar mig till att prata om ekologisk odling. Ekologisk djurhållning tycker jag är mer komplicerad att bedöma, och även om jag tycker en del saker där med är jag inte beredd att vara lika svepande på det området.
Den tredje är helt enkelt att det här är en komplicerad fråga. Jag har följt den ett antal år och har en bestämd åsikt, men det betyder inte att allt är enkelt, självklart och oföränderligt.

Naturskyddsföreningen däremot räds inte att göra det enkelt för sig, till exempel genom att ställa upp ett antal halmgubbar i sin argumentation. Alltså, de väljer dåliga argument från en tänkt motståndarsida och går lös på dessa. Argument som antingen är uppenbart dåliga, eller inte har med ekologisk odling att göra. Det betyder inte att dessa argument aldrig förekommer; det går att argumentera dåligt för de flesta saker. Men det är ju inte de argumenten som är intressanta.
Halmgubbemyterna som Naturskyddsföreningen tar upp tycker jag också är ointressanta och jag berör dem bara kort. Så alltså, hela listan:

1. Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet?
Naturskyddsföreningen säger helt riktigt att ekologisk odling inte har med frakten att göra. Samt att frakten har relativt liten miljöpåverkan. Sant, men det är ingen påläst som påstår något annat. I call halmgubbe.

2. Din pappa: Men det är inte ekologiskt som är grejen – vi ska handla svenskt!
Inte heller matprotektionism har något med ekologisk odling att göra. Halmgubbe.

3. Din granne: Det är alldeles för dyrt med ekologiskt!
Naturskyddsföreningen tycker att vi borde betala mer för maten. Det kan man diskutera, men det högre priset är en direkt följd av de små skördar ekologisk odling ger. Vi återkommer till det.

4. Din svärmor: Jag har hört att butikspersonal tar besprutade morötter och säljer dem som ekologiska. Efter hästköttskandalen och alla larm litar jag inte på någon!
Så allmän paranoia alltså, utan någon egentlig bäring på ekologisk odling. Halmgubbe.

5. Den uppdaterade kollegan: Jag är skeptisk. Läste till exempel att ekologiska olivoljor innehåller rester av bekämpningsmedel.
Vi har i dag instrument som kan upptäcka otroligt låga koncentrationer av olika ämnen. Självklart hittar man rester av bekämpningsmedel i ekologiska produkter, precis som man hittar förekomsten av nästan vad som helst var som helst. Men det är inte det som är relevant. Giftighet är alltid, alltid en dosfråga. Den relevanta frågan är: Hittar vi skadliga halter gifter i konventionellt odlad mat? Och nej, ytterligt sällan. Självklart kan det hända. Men antalet svenskar som blir förgiftade av sin konventionella mat lär vara försvinnande litet. Jag ska emellertid återkomma till giftfrågan också.

6. Din farfar: Äh, lite skit fixar kroppen. Själv badade jag i DDT och asbest som barn och titta på mig – jag lever!
Mmm. Nu är det ju inte så mycket DDT och asbest i konventionellt odlad mat. Vi har ett livsmedelsverk som håller rätt bra koll på sådant. Naturskyddsföreningen insinuerar dunkelt att cancer i största allmänhet beror på konventionellt odlad mat. Diabetes också. Stöd för detta? FN, impliceras det otydligt. I deras referenslista ser jag dock ingen hänvisning till något sådant. Tills vidare tror jag vi kan lägga det här i facket för FUD – Fear, Uncertainty and Doubt.

7. Din bästis: Nåväl, jag har i alla fall besökt en ekologisk gård. Och det visade sig att ekobönderna kör mycket mer än andra bönder. Hur klimatsmart är det?
Naturskyddsföreningen säger att klimatmässigt är det jämnt skägg mellan ekoodling och konventionell odling, men tänk på till exempel den biologiska mångfalden.
Fast det menar jag är ett feltänk, som jag reder ut i länken till mitt gamla inlägg nedan.

8. Din chef: Sorry, men ekologiskt funkar inte om vi ska mätta alla världens hungriga.
Och först här tycker jag att vi kommer till det verkligt intressanta argumentet mot ekoodling.
Naturskyddsföreningen skriver: ”Sorry, men du har lyssnat för mycket på industrin. Lyssna på världsledande forskare och experter istället. De säger att ‘business as usual’ inte är lösningen, utan att det är hög tid att kika på intressanta lösningar inom det ekologiska lantbruket. Du kan också lyssna på miljontals småbönder i Afrika, Asien och Latinamerika som övergett kemikaliejordbruket och börjat satsa på ekologiskt istället. De får lika stora, eller större, skördar som tidigare men får bättre betalt och har lägre utgifter.
Dessutom produceras det redan tillräckligt med mat för att mätta alla hungriga redan idag. (…)” (Mina fetningar.)

Hur ska de ha det egentligen, finns det tillräckligt med mat eller inte? Och det räcker inte att det finns mat i dag, vi måste äta i morgon också.
Hur som helst har jag redan utförligt behandlat den här frågan i mitt inlägg Vad ska vi äta till middag, och jag är oblyg nog att i sammanhanget starkt rekommendera läsning av det även om jag drar ett destillat nedan. Det tar sin avstamp i en specialrapport från The Economist, som jag törs påstå har gott renommé för vederhäftighet. När Naturskyddsföreningen hävdar att matmängden inte är ett problem (om det är vad de hävdar) tror jag att de har fel i sak. Vi behöver kraftigt öka avkastningen från jordbruket, uppskattningsvis 70% till 2050, förändringar till följd av klimatförändringar oräknade. Vi kan inte göra det genom att odla på större yta. Och ekologisk odling ger mycket mindre skördar än välskött konventionell odling.
Det är den springande punkten. Det är inget fel på den ekologiska maten i sig, men det verkar finnas goda skäl att tro att om vi går över till ekologiskt räcker inte maten.

Men Afrika, Asien och Latinamerika då?
Jag tror att Naturskyddsföreningen vränger till det. Enligt allt jag läst har man mycket riktigt fått ökade skördar i exempelvis Afrika när man slagit sig på ekologiskt. Men det är för att man tidigare var på en så otroligt låg tekniknivå att vilken halvmodern odling som helst skulle gett ökade skördar. Om ekologisk odling gav större skördar än välgjord konventionell borde väl det visa sig i västvärlden också, men det gör det inte. Tvärtom talas ofta om ungefär halva skörden med ekologisk odling.
Detta tycks inte motsägas av de referenser Naturskyddsföreningen åberopar. Jag har inte gått igenom dem grundligt, men tittar man på deras exempel från Etiopien så är det en skrift från dem själva, där de börjar med att förutsätta den ekologiska odlingens överlägsenhet, och inte gör någon jämförelse med välgjord konventionell odling. Det är, lugnt talat, inte nog för att övertyga mig.

Men gifterna då? Det är en sak att man i Sverige förmodligen inte blir förgiftad av maten man köper, men händer det inte att den som odlar maten drabbas av besprutningsförgiftning?
Jo, det gör det. Men då måste man komma ihåg att bara för att ekologisk odling inte är lösningen – eller, att det är svaret på fel fråga – så betyder inte det att allt som inte är ekologiskt automatiskt är rätt. Det går att göra fel i ickeekologisk odling hur mycket som helst. Man kan övergöda och förgifta och ha sig.
Men så måste man ju inte göra.
Det går att odla ickeekologiskt på ett ansvarsfullt sätt. Men det går inte att odla ekologiskt så att maten räcker till alla.
Det här anknyter till GMO. Det finns goda möjligheter att genom bra användning av GMO-teknik få fram grödor som kräver avsevärt mindre besprutning än annars. Det går inte att veta med absolut säkerhet, men det verkar sannolikt att GMO är en nyckelteknik för att kunna åstadkomma den andra Gröna revolution vi behöver. Tyvärr är inte GMO tillåtet inom ekologisk odling. Det finns inga särskilda vetenskapliga skäl till varför det ska vara så, men det är där vi är. Jag tycker det verkar mycket oklokt att på ett bräde vägra ett helt teknikområde på det sättet, speciellt om insatsen är allas förmåga att äta sig mätta.
Min skepsis mot den ekologiska odlingen har sålunda ingenting med hästkött eller något annat irrelevant att göra.

Som sagt, för ett utökat resonemang om ekologisk odling, läs mitt gamla inlägg på temat.

Visst finns det fördelar med ekologisk odling. Den förknippas också med trevliga saker som småskalighet. Men som jag skrev i inledningen, ekologisk odling är svaret på fel fråga. Den viktigaste frågan är inte hur jordbruket ska bli så trevligt som möjligt, utan hur det ska bli effektivt. Dagens konventionella jordbruk som det i praktiken ser ut är inte i alla stycken svaret på den frågan, det finns definitivt jobb kvar att göra. Men vi kan samtidigt känna oss rimligt säkra på att ekologisk odling inte är och aldrig kan bli svaret. Det är av allt att döma en jordbruksteknologisk återvändsgränd.