Archive for mars, 2011

Flera flugor i en smäll

torsdag 31 mars, 2011

I mitt senaste generalangrepp på ekologisk odling tog jag upp en tänkbar invändning mot mitt resonemang:

Ibland påstås att ekologiskt odlad mat innehåller mer näringsämnen än konventionellt odlad. Jag hör lite olika bud om det, men även om det skulle vara sant – gör det egentligen något? Det är ju inte som om konventionellt odlad mat är renons på nyttigheter. Antalet människor som drabbas av bristsjukdomar för att de äter konventionella grönsaker lär vara försvinnande litet, för att inte säga obefintligt.

Frågan aktualiserades av en tråd på VoF-forumet, där jag just registrerat mig. Sofia letade rätt på lite material i frågan. En artikel hos Naturvetarna, där man diskuterar en kampanj som påstår att mat på sistone tappat stora andelar av sina näringsämnen. Ett blogginlägg där samma kampanj också diskuteras, varifrån man inspirerat kan googla fram Livsmedelsverkets rapport ”Är dagens mat näringsfattig?” (pdf) från 2008.

Den skarpsinnige läsaren inser nog att frågan om mat tappat i näringsvärde de senaste decennierna inte är samma fråga som om ekologiskt och konventionellt odlad mat är likvärdiga näringsmässigt. Men de är inte heller obesläktade, inte minst eftersom ekologisk odling i icke ringa grad handlar om att avstå från moderniteter i jordbrukets utveckling. Jag har också från flera håll hört påståendet om minskat näringsinnehåll över tid, så den frågan är också intressant för mig.

Livsmedelsverkets slutsats är
Idag finns inte tillräckligt väldokumenterad data för att med säkerhet uttala sig om det har skett några näringsförändringar över tiden och som också har effekter på näringsintag.

Det kan förstås komma fram data som ändrar på den slutsatsen (vilket dock inte tycktes vara fallet ännu 2010 när Livsmedelsverket uttalar sig hos Naturvetarna), men tills vidare är Livsmedelsverket den mest trovärdiga källa jag stött på i frågan.
Man kan fråga sig varifrån övertygelsen om den försvinnande näringen kommer. Det är inte alldeles långsökt att tänka sig att ovan nämnda kampanj bär en stor del av ansaret, åtminstone lokalt.

Livsmedelsverkets rapport diskuterar faktiskt även skillnader i ekologiskt odlad och konventionellt odlad mat. Min kompetens på området är begränsad, men slutsatsen tycks vara att skillnaderna är små, och inte entydigt till någons fördel.

Ytterligare en sak jag skrivit om förut diskuteras i artikeln hos Naturvetarna. Det handlar om halten av Omega 3 i fettet i odlad lax, som sjunker med högre andel vegetabiliskt foder. Jag knycker rakt av från artikeln, där Livsmedelsverket säger

Ett exempel är att odlad lax visat sig innehålla en lägre andel av fettsyran omega-3 än tidigare. Detta beror sannolikt på att man av andra skäl vill ge laxarna en mer vegetabilisk föda istället för fiskmjöl. Då minskar andelen omega-3 i fettet. Å andra sidan är den odlade laxen alltid välnärd medan vildfångad lax tidigare kunde vara fångad under lekperioden då den var ganska mager.
Därför är den ”moderna” laxen fetare, så det spelar inte någon roll att andelen omega-3 sjunkit.

Och hör se’n.

Annons

Malin, Medierna och mutor

tisdag 29 mars, 2011

Jag har tidigare, om än kanske bara i kommentar, hastigt berört sammanblandningen av forskningsanslag med mutor. Nu skriver Malin på sin blogg vetenskapsnytt lite mer om det, och angränsande frågor. Seså, iväg och läs.

Irriterande kul

torsdag 24 mars, 2011

En av de grammatiska regler jag ångrar att jag någonsin lärde mig är när det ska vara ”före” och när det ska vara ”innan”. Jag är kass på formell grammatik, men kan fatta sådana regler som att det heter ”före frukost” men ”innan jag äter frukost”. Att jag ångrar det är för att folk gör fel på det här mest jämt, åtminstone åt ena hållet; få skulle säga ”före jag äter frukost”, men ”innan frukost” låter inte ens fel.
Det senare är så vanligt att jag utgår från att de mer relativistiska språkvårdarna menar att det inte är fel längre. Man kan i alla fall inte hålla på och rätta folk, och då blir det mest irriterande att alls känna till regeln.

Men ibland blir det kul. Kolla på det här. Eftermiddagens skratt.
Före och innan

Dubbelfel! Skare va’ fel så skare va’ fel.
I skrivande stund har de rättat den första, men den andra står kvar.

Nu vore det förstås lite extra kul om jag missuppfattat allt och det i själva verket även enligt de konservativa ska vara ”innan tillträdet”.

Uppdatering
Um. Förresten. Om du inte kände till den här regeln tidigare. Ha inte läst det här inlägget.

Uppdatering 2
I hastigheten glömde jag helt att förklara vad som främst gör det så irriterande att känna till regeln. Det är inte att jag stör mig på andra, utan att jag hela tiden går och passar på mig själv för att inte trampa snett. Det skulle vara mycket bekvämare att bara köra på med ”innan”.
Och som jag fått påpekat för mig i kommentarer både här och på Facebook – och ju också var inne på ovan – så tycks det vara helt okej. Regeln existerar onekligen, men verkar vara i vanrykte.
Lika gott så.

Ständigt denna olja

lördag 19 mars, 2011

Så är det dags igen. Nu senast med anledning av Libyen har det kommit på tal att USA i någon form kan komma att agera i ett annat land. Genast är förståsigpåarna där. De vet minsann hur det ligger till. I fikarum nickas det självbelåtet, på internetfora skrivs analyser lika tvärsäkra som korthuggna.
Det är oljan.
Oljan och… väsentligen endast oljan är, enligt en förbluffande mängd politiska orakel, vad som dikterar USAs utrikespolitiska förehavanden. Det vet man ju.
Den läsare som inte har hört någon uttrycka det resonemanget, stundom på ett sätt som om sagesmannen vore den första med sin slutsats, behöver tvätta öronen.
Det är lika förutsägbart som ett avsnitt av Inspector Gadget, och ungefär lika begåvat.

Alla andra faktorer ignoreras glatt. Vissa undrar storögt och insinuant hur det kom sig att Libyen släpptes in i den diplomatiska stugvärmen för några år sedan, trots att det inte direkt är någon hemlighet att det var för att man lade ned sitt program för massförstörelsevapen. Befogad eller obefogad rädsla för terrorism och massförstörelsevapen, idealism och humanitet, allt avfärdas a priori. Man vet ju hur jänkarna är. Det är bara oljan som gills.

Att hävda att olja inte spelar någon roll alls för hur USA och andra stater agerar vore naivt åt andra hållet; det är bara att se hur ett antal länder i EU kröker rygg för den ryska naturgasen, och givetvis vill USA ha olja. Men den som på allvar vill hävda att oljan är vad som i varje läge styr USAs agerande bör ha bra svar på följande frågor.

  • Libyen står för ca 2% av världens oljeproduktion. Ett sådant bortfall kan Saudiarabien ensamt kompensera för. Vidare verkar det långsökt att vem som än står som segrare i den libyska maktkampen inte skulle fortsätta att sälja olja. Varför över huvud taget lägga sig i, om det bara är oljan man vill åt? Det är ju uppenbart enklare och billigare att bara avvakta.
  • Irak. Om målet nu är att få sin olja så säkert och billigt som möjligt hade det varit ofantligt mycket både billigare och enklare att helt enkelt bara köpa oljan av Saddam Hussein, det torde ha stått klart redan före invasionen. Varför gjorde man inte så?
  • Irak igen. Om det är så att man vill kontrollera oljan för eget bruk, varför då inte skicka in sina egna oljebolag i stället för att låta irakierna sköta det själva?
  • Om oljan nu är så viktig, varför är man inte snällare mot Venezuela? Varför hålla en hård ton mot ett land som har saker man vill köpa?
  • Om oljan nu är så viktig, varför är man inte snällare mot Iran? Varför hålla en hård ton mot ett land som har saker man vill köpa?
  • Om olja är det enda som kan driva USA till att agera, hur förklarar man interventionen mot Serbien? De har ingen olja. Inte ens i Ordfront kunde man komma på något bättre än att det var för att fira Natos femtioårsjubileum. True story.
  • Om olja är det enda som kan driva USA till att agera, hur förklarar man då (den misslyckade) insatsen i Somalia? Jag har inte hört att Somalia var någon betydande oljeexportör.
  • Om olja är det enda som kan driva USA till att agera, hur förklarar man då insatsen i Afghanistan? Nog för att det skulle kunna vara praktiskt med en pipeline eller två där, men någon oljestat har Afghanistan aldrig aspirerat på att vara.

Olja är säkerligen en delförklaring till delar av USAs utrikesagerande. Men att alltid veva oljeskivan ett varv till, det är inte uttryck för slughet. Det är intellektuell lathet. Jag säger inte att de faktiska beslutsgrunderna alltid är ädla och genomtänkta, men att som en papegoja på all yttre stimuli bräka ”Det är oljan!” är något som alla som gått ut högstadiet borde hålla sig för goda för.

Å, förresten. Jag gillade Inspector Gadget när jag var liten. Sedan såg jag den igen som vuxen. Då höll den inte alls.

Juholt och… vem sade ni?

torsdag 10 mars, 2011

Okej, enligt aktuell ryktesspridning tänker S valberedning alltså föreslå Håkan Juholt som partiledare (detta självklara förstahandsval), och som partisekreterare… Carin Jämtin.
Nog för att jag själv hade föredragit ett annat val av partiledare, men jag kan förstå om man inte fäster maximal vikt vid min omsorg om det socialdemokratiska partiet. Det jag hakar upp mig på är Jämtin.

Nog för att man haft sina fyrar tidigare som partisekreterare. Marita Ulvskog var inte känd som den mest balanserade av politiker. Jämtin har förvisso inte yrat om statskupper när de borgerliga vinner val, men kom ihåg det här – Jämtin tycks, mer än en gång, uttrycka att det sprids för lite antisemitiska myter i Sverige.
Nog för att S inte är i regeringsställning, men känns det som en person med omdöme lämpat att vara partisekreterare för vad som i senaste valet fortfarande var landets största parti?

Visst. Posten som partisekreterare går ofta ut på att säga galna saker som alla andra skulle skämmas för ertappas med att haspla ur sig, och det gäller alla partier. Men S, är ni säkra på att ni inte ska tänka ett varv till?

Kul koppling

onsdag 9 mars, 2011

Angående den grasserande kremlologin kring Socialdemokraternas partiledarfamlande.
DN hade igår en artikel där Stig Malm först kallade processen för apspel, och sedan fick före detta Skansenchefen Anna-Greta Leijon uttala sig:

Det här känns inte kul

Nähä. Ja jag tyckte det var lite roligt.