Archive for oktober, 2008

Way out west, del 2

lördag 25 oktober, 2008

Mina huvudskäl för att tro att det vore bättre om McCain vann presidentvalet än om Obama gjorde det var alltså

  • Inställning till frihandel
  • Inställning till Irak
  • Praktiskt visad förmåga att arbeta över partigränser

Nu är vi nära valet, och det har hänt en del. Obama tycks ha tagit delar av sitt förnuft till fånga gällande Irak, och tänker antagligen inte hämta hem alla soldater direkt. Det går bra i Irak nu, men det finns fortfarande många möjligheter att sumpa det. Det effektivaste sättet vore antagligen att blixttahem soldaterna.
McCain å sin sida har varit något av en besvikelse. Han förföll till att rya mot girighet i finanskrisen; inte vidare intellektuellt. Han har drivit en ganska smutsig kampanj. Det har båda gjort, men McCain verkar ha varit snäppet värre, och det stämmer inte med den förut etablerade bilden av honom. Det har också, i alla fall hos mig, väckt vissa frågetecken om hans gamla paradgren att arbeta över partigränserna. Inte för att Obama, som aldrig gått emot partilinjen, någonsin visat sig kunna det, men det är ändå ett bakslag.

Även om det inte är avgjort än så är det troliga att Obama vinner. Jag har börjat känna att det kanske inte skulle göra så mycket. I alla fall inte för Irak.
Fast det är ju det där med frihandeln. McCain är fortfarande frihandelsvän, både i retorik och praktik. Obama är fortfarande protektionist, både i retorik och praktik. Ska man hoppas på Obama i denna fråga så måste man hoppas att han ljugit hela valkampanjen och att han ska börja agera tvärtemot sin historik. Nej, jag tror fortfarande att McCain vore det bättre valet. Men jag tillåter mig att hoppas att om Obama skärper sig så ska det inte behöva bli så illa.

Annons

Att avskaffa nollan, del 2

fredag 24 oktober, 2008

Det har nu gått lite drygt en vecka sedan jag mailade Bodström om hans motion om att förbjuda nollning. Som jag profeterade så har jag inte fått något svar. Nå, riktigt så lätt ska jag väl inte ge mig. I dag har jag skickat följande mail, med förra brevet hängande i svansen:

Hej. För en dryg vecka sedan skickade jag nedan bifogade e-brev angående motion 2008/09:Ub402. Jag förstår att Du förmodligen får många brev, men jag vill ändå säga att jag ivrigt väntar på ett svar. Socialdemokraterna är visserligen inte i regeringsställning nu, men det är inte otroligt att det ändrar på sig efter nästa val, och då Du utan tvivel är ett tungt namn i partiet så måste motioner från Dig tas på allvar – inte minst då det rör en fråga med stora återverkningar på många lärosäten, och en motion är något mer än bara en allmän utsaga.

Bästa hälsningar
Dan Tilert

För den som har spelat The Secret of Monkey Island kan jag säga:
That should do it.

Rondlös knockout

söndag 19 oktober, 2008

I flera år gamla undersökningar har det privata men offentligt finansierade S:t Görans sjukhus varit det sjukhus i Stockholm som både patienter och personal varit mest nöjda med. Orsaken har till stor del kunnat spåras i att ledningen, till skillnad från Landstinget, lyssnat på personalen och låtit den ha inflytande över sin arbetssituation. Utan att ha sett några färska undersökningar så vågar jag gissa att de goda resultaten håller i sig. Läs den här DN-artikeln:
Vården blev effektivare när den heliga ronden försvann
Det finns ingen naturlag som säger att Landstinget inte skulle kunna komma på sådana saker självt, men det verkar aldrig hända i verkligheten. Därför är det så viktigt att det finns andra aktörer. Magin är inte att S:t Göran är privat, magin är att det finns mer än en aktör.

Konglig opinionsbildning

fredag 17 oktober, 2008

Kungen har alltså uttalat sig om vargjaktens vara eller icke vara. Genast blåser det upp till storm, som det alltid gör när kungen uttalar sig om något vagt politiskt, oavsett vad han säger. Följde jag min egen maxim så skulle jag inte skriva det här inlägget utan försöka tiga ihjäl frågan, men jag verkar göra ett avsteg.

Om jag skapade en ny stat så skulle jag givetvis inte instifta någon kung. Det reella problemet med att Sverige i dag har en kung anser jag dock vara relativt litet, och jag anser att Sverige har andra, större, problem att lägga sin energi på.

Men varför bryr sig någon om vad kungen tycker? Varför gå i taket av lycka eller ilska över en åsikt från det hållet? Herregud liksom, det är ju bara kungen. Kungen anser att det bör skjutas lite varg, Rogga i Växjö gillar glass och Liselott i Kiruna drömmer om en solsemester. Det är noterat; nu kan vi återgå till ordningen.

Att avskaffa nollan

torsdag 16 oktober, 2008

Den allmänna motionsperioden är julafton för den som jagar tokerier. Många andra som jag för tillfället inte ids länka till brukar gräva upp de mest hårresande stollerier.
I dag blev jag av Gustaf Mårtensson uppmärksammad på denna motion, undertecknad Thomas Bodström: Motion 2008/09:Ub402 Förbud mot nollning och inspark
Motionstexten lyder

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot nollning och inspark.

Motivering
Nollning eller inspark är beteckningen för de invigningsriter som sker både inom högskolan och gymnasieskolan. Istället för att välkomna en ny student, så har det tyvärr blivit allt vanligare med pennalistiska och kränkande handlingar i olika former. Förnedrande behandling av studenter kan och ska aldrig accepteras. Detta är mobbning och kan många gånger gränsa till vad som kan betraktas som rent kriminella handlingar. Regeringen måste verka för att skolorna tar sitt ansvar och förbjuder nollningar och insparkar i den kränkande formen de har fått.

Stockholm den 26 september 2008

Thomas Bodström (s)

Jag har skickat följande e-brev till Bodström:


Hej. Jag heter Dan Tilert och läser med viss förvåning motion 2008/09:Ub402, ”Förbud mot nollning och inspark”, undertecknad med Ditt namn. Som torde framgå av min e-postadress så kan jag sägas vara part i målet, men det gör givetvis också att jag har viss insyn i verksamheten som åsyftas.
I motionen står ”Istället för att välkomna en ny student, så har det tyvärr blivit allt vanligare med pennalistiska och kränkande handlingar i olika former.” Detta går stick i stäv med den utveckling jag själv sett. Jag har ju dock givetvis bara sett en begränsad del av alla nollningar som finns. Därför vore det mycket intressant att få ta del av det material som föranleder denna utsaga. Kort sagt, vad finns det för stöd för det påståendet?

Att förbjuda pennalistiska nollningar torde vara okontroversiellt, men motionen är skriven så att den mest närliggande tolkningen är att alla nollningar borde förbjudas. Därför är frågan av stort intresse även på de håll där man anser sig ha rensat bort alla sådana inslag.

Vänliga hälsningar
Dan Tilert
KTH-alumn

I princip tror jag att han är skyldig att svara, men jag håller inte andan.

Kommunikationer

torsdag 16 oktober, 2008

SJ gör reklam i t-banan. ”Resan mot ett bättre SJ har bara börjat” säger de och visar ett spikrakt spår rakt in i framtiden.

Jag kommer att tänka på Mubarak som för några år sedan hänvisade till Egyptens ”7000 year march towards democracy”. Time kommenterade lakoniskt att ”After 7000 years they’re barely out of the parking lot”.